Nieuws

Internationale competenties: Realisatie in de praktijk

Hoe kun je internationale competenties inpassen in bestaande curricula van groene mbo-opleidingen? Het GKC-programma internationalisering werkt in een Wurks-project – met onderzoekers van Wageningen UR – aan een handleiding voor aoc’s.

Internationale competenties moeten een duidelijke plaats krijgen in kwalificatiedossiers en in het curriculum van groene opleidingen. Mbo-studenten bezitten te weinig internationale competenties vindt het groene bedrijfsleven (de agri-business) in Nederland en in het buitenland. Ook de overheid stelt via de HCA van de topsectoren dat internationalisering een belangrijk thema is binnen de agrarische sector.

Als resultaat van het project ‘Internationale competenties in het MBO’ (een kigo- en wurks-project) is duidelijk dat ondernemers in de plantenteeltsector, onderwijsinstellingen en kenniscentrum Aequor zich realiseren dat internationale competenties onderdeel uit moeten maken van de curricula van groene mbo-opleidingen. Bovendien is een lijst met internationale competenties voor de plantenteeltopleidingen opgesteld.

Leerarrangementen

In een vervolgproject ‘Internationale competenties: realisatie in de praktijk’ – een Wurks-project – onderzoekt het GKC-programma Internationalisering (GKC-PIN) met onderzoekers van Leerstoelgroep Educatie- en competentiestudies – WU of de lijst met internationale competenties aansluit bij alle andere sectoren uit het groene bedrijfsleven.

De projectdeelnemers willen, in samenwerking met het Ontwikkelcentrum, op basis van enkele competenties uit die lijst een leerarrangement ontwikkelen bestaande uit een docentenhandleiding, lesmateriaal en een assessment. Vervolgens zal dit arrangement in 2014 getest worden op vier aoc’s: Wellantcollege, AOC de Groene Welle, AOC Terra en Citaverde College.

Ervaringen uit deze pilot moeten leiden tot een handleiding met toepassingsmogelijkheden voor opname van internationale competenties in groen mbo-opleidingen. Het project start in maart 2013 en loopt tot maart 2015.


(Bron foto: Thinkstock)