Menu
Nieuws

Internationale natuurdoelstellingen voor 2030 vragen een grotere inzet van Nederland

Het natuurherstel in Nederland is, ondanks verbetering op onderdelen, onvoldoende om aan de internationale doelen te voldoen. Na voltooiing in 2027 is het Natuurnetwerk nog niet groot genoeg en zijn de milieucondities onvoldoende om de Vogel- en Habitatrichtlijn-soorten te behouden. De PBL-publicatie ‘Nederlands natuurbeleid in internationale context’ concludeert verder dat de nieuwe EU-natuurdoelen alleen kunnen worden gehaald als er tegelijkertijd wordt ingezet op verduurzaming van landbouw, verandering in consumptiepatroon en verduurzaming van de energievoorziening.

false