Nieuws

Internationale overeenstemming nodig voor blijvende toegang tot “Digitale Sequentie Informatie”

Door de vooruitgang in techniek en lagere kosten worden steeds meer genomische data gegenereerd. Deze Digitale Sequentie Informatie (DSI) kan snel worden uitgewisseld tussen onderzoekers, organisaties, landen en databases. Nederlandse stakeholders vinden dat vrije toegang tot DSI niet moet worden beperkt.

Het Nagoya Protocol (NP) on Access and Benefit Sharing (ABS) is onderdeel van het Biodiversiteitsverdrag (CBD) en reguleert de internationale uitwisseling van genetische bronnen en de verdeling van de voordelen van het gebruik ervan tussen leveranciers en gebruikers. Toegang tot en gebruik van DSI wordt nu ook besproken binnen de CBD en het NP.

DSI is van groot belang voor onderzoek en innovatie in vele domeinen, waaronder landbouw,  biodiversiteitsbehoud, biotechnologie en volksgezondheid. Toegang tot DSI en technologie is belangrijk voor ieder land.

In het rapport ‘Digital Sequence Information (DSI) – Options and impact of regulating access and benefit sharing – stakeholder perspectives’ worden alle aspecten van de toegang tot DSI onder de loep genomen. Daarnaast zijn allerlei stakeholders, onder meer uit de plantenveredeling, wetenschappelijk onderzoek, biotechnologie en volksgezondheid geconsulteerd.

De mening van stakeholders in Nederland is dat DSI niet gelijk kan worden gesteld aan genetische bronnen. Vrije toegang tot DSI zou moeten worden bevorderd, en mogelijke afspraken over ‘benefit sharing’ zouden het beste kunnen worden gerealiseerd in een multilaterale context. Volgens de stakeholders zijn toegang tot informatie, onderwijs en training, beschikbaarheid van technologie en onderzoekssamenwerking essentiële vormen van ‘benefit sharing’ tussen landen.

Het rapport is door onderzoekers van CGN samengesteld in opdracht van LNV.