Nieuws

Internet of Food & Farm

Met slimme toepassingen moet het mogelijk zijn om op termijn op duurzame wijze voldoende voedsel te produceren voor een groeiende groeiende wereldbevolking. Het Europese project Internet of Food & Farm moet de wereld slimmer en duurzamer maken.

In 2050 telt de wereldbevolking naar schatting 9,5 miljard mensen. Om al die mensen te voeden moet de voedselproductie met 70% groeien. Tegelijkertijd is er de noodzaak andere problemen aan te pakken zoals de belasting van water en bodem, de achteruitgang van de biodiversiteit en uitstoot van broeikasgassen. De productie van voedsel moet duurzamer. Daarvoor is een verandering nodig.

Internet of Food & Farm

De toepassingen die 'Internet of Things’ (IoT) mogelijk maken kan die verandering teweeg brengen. Je kunt denken aan de uitwisseling van gegevens, optimalisering van de productie of het informeren van consumenten over herkomst van het voedsel.  Op 21 en 22 februari werd daarom in Amsterdam het startsein gegeven voor het Europese project The Internet of Food & Farm 2020 (IoF2020). Doel van dat project is verbetering van de landbouwproductie, bijvoorbeeld met precisielandbouw. Datagestuurde landbouw en virtuele voedselketens kunnen de wereld slimmer en duurzamer maken, denken de initiatiefnemers.

Big data

Het project IOF2020 bestaat uit meer dan 70 partners uit 16 Europese landen en wordt geleid door Wageningen University & Reseach. In het project worden experimenten uitgevoerd in vijf sectoren: fruit, groente, zuivel, vlees en akkerbouw. In 19 pilots in heel Europa worden technologieën en toepassingen getest. Wat is de bruikbaarheid van big data? Wat kun je bijvoorbeeld doen met data die verzameld zijn in sensors aan een koehalsband? Hoe krijg je zicht op de hele keten van gras tot glas? Hoe kun je toepassingen verbeteren? En wat kun je doen om maatschappelijke acceptatie te versterken?

Voor het project is door de EU een budget van 30 miljoen euro uitgetrokken. Het project heeft de potentie om de landbouwproductie drastisch te verbeteren waarbij de toegevoegde waarde van slimme netwerken van verbonden objecten wordt aangetoond, denken de initiatiefnemers.

(Bron foto: Pixabay)