Menu
Nieuws

Inventarisatie export en verwerking dierlijke mest

Nederland voldoet aan de mestverwerkingsplicht die Nederlandse veehouders verplicht hun overtollige mest te laten verwerken. Veel van die verwerkte mest wordt gebruikt voor de export naar Frankrijk en Duitsland. Frankrijk wordt een steeds belangrijker afzetland, zo blijkt uit een landelijke inventarisatie.

false

false