Menu
Nieuws

Inventarisatie hoogstamboomgaarden in Nederland

Hoogstamboomgaarden zijn kenmerkende cultuurhistorische landschapselementen. Vanwege economische motieven zijn hoogstambomen in het verleden op grote schaal vervangen door laagstambomen en behoren nu tot de zeldzame landschapselementen.

false