Nieuws

Inventarisatie hoogstamboomgaarden in Nederland

Hoogstamboomgaarden zijn kenmerkende cultuurhistorische landschapselementen. Vanwege economische motieven zijn hoogstambomen in het verleden op grote schaal vervangen door laagstambomen en behoren nu tot de zeldzame landschapselementen.

Dit was reden voor de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) om een inventarisatie te laten maken van overgebleven hoogstamboomgaarden in Nederland en heeft hiervoor het Centrum voor Genetische Bronnen, Nederland (CGN) benaderd. Een inventarisatie is een eerste belangrijke stap voor behoud van dit cultureel erfgoed.

Het CGN heeft in samenwerking met leden van het Nederlands Fruit Netwerk (NFN) en vele particulieren een eerste inventarisatie uitgevoerd. De boomgaarden moesten minimaal 25 jaar oud zijn en er moesten minstens 10 bomen staan. Waar mogelijk is extra informatie verzameld zoals fruitsoorten, plattegronden en foto’s.  

Het resultaat is te vinden op de website van de RCE als een extra kaartlaag op de interactieve themakaart groen Erfgoed.

De inventarisatie is niet compleet en er zijn nog veel boomgaarden die toegevoegd kunnen worden. Indien eigenaren hun boomgaard aan de kaart toe willen voegen, kunnen ze contact opnemen met Willem van Dooijeweert via het contactformulier bovenaan deze pagina.