Nieuws

Investeren in de bodem

De bodem is de basis voor onze landbouw en voedselproductie en daarmee het kapitaal van de agrariër, vindt Gera van Os, lector duurzaam bodembeheer. Tijdens haar inauguratie pleitte ze voor meer samenwerking tussen agrarisch ondernemers, adviseurs en kennisinstellingen. Investeren in de bodem loont.

Vrijdag 28 oktober sprak Gera van Os, lector duurzaam bodembeheer, haar inaugurele rede uit. Ze benadrukte tijdens haar rede het belang van de bodem als productiefactor in de landbouw. Lang wist de landbouwsector de productie op te stuwen met kunstmest, chemie en zware machines en werd de rol van de bodem genegeerd. Maar langzamerhand dringt het besef door dat de bodem zelf een belangrijke rol speelt. Die bodem moet je verzorgen. Hoe je dat doet, heeft ze beschreven in de het boekje 'Met je kop in het zand' dat na de rede werd uitgereikt.

Kennisuitwisseling

In haar rede benadrukt Gera van Os de rol van kennisuitwisseling over de bodem. Ze wil werken aan een structurele koppeling tussen praktijknetwerken en het onderwijsprogramma bij Aeres Hogeschool zodat er kruisbestuiving ontstaat. En om kennis te ontwikkelen moeten agrarisch ondernemers met hun adviseurs en toeleveranciers in gesprek gaan over de bodem.

Aeres Hogeschool heeft het lectoraat 'Duurzaam bodembeheer' ingesteld om kennis over bodembeheer en bodemvruchtbaarheid een prominente plaats te geven in praktijkonderzoek en hoger agrarisch onderwijs. Met ingang van 1 januari 2015 is Gera van Os benoemd tot lector.

(Bron foto: Shutterstock)