Menu
Nieuws

Investeren in de bodem

De bodem is de basis voor onze landbouw en voedselproductie en daarmee het kapitaal van de agrariër, vindt Gera van Os, lector duurzaam bodembeheer. Tijdens haar inauguratie pleitte ze voor meer samenwerking tussen agrarisch ondernemers, adviseurs en kennisinstellingen. Investeren in de bodem loont.

false