Nieuws

Investeren in groen: waardewijzer helpt kiezen

De Groenwaardewijzer, uit te tekenen op een bierviltje, laat bedrijven in één oogopslag zien hoe zij in 6 stappen kunnen bepalen of een investering in groen voor hen een economische motor kan zijn.

In stap 0 tot en met 2 wordt bepaald wat de maatschappelijk trends en achtereenvolgens de verdienmodellen en investeringsmogelijkheden er zijn. Een vervolgvraag (stap 3) is welke diensten groen kan bieden, gevolgd door (stap 4) hoe deze diensten worden gewaardeerd en (stap 5) wie de profiterende partijen zijn, ofwel (stap 1) wat de verdienmogelijkheden zijn.

Onderbouwing bij communicatie

In de brochure Wijzer met groen in de stad van LEI Wageningen UR, tevens ontwerper van de Groenwaardewijzer, wordt dit proces -ook wel participatieproces genoemd, omdat de ondernemer vaak te maken heeft met anderen- verder toegelicht. De wijzer kan ondernemers niet alleen ondersteunen in het maken van een keuze, het kan ook als onderbouwing dienen in communicatie met bijvoorbeeld overheden.

Kortweg bevat de wijzer 3 onderdelen: een financiële afweging voor groeninvestering, een maatschappelijke kosten-batenanalyse en een inventarisatie van de partijen voor wie groen ook meerwaarde kan opleveren.

Praktijkvoorbeelden

In genoemde brochure noemt LEI een aantal voorbeelden waarbij ondernemers in Almere, Hoogeveen, Oosterwolde en Zoetermeer in groen hebben geïnvesteerd. Uit veel van deze praktijkvoorbeelden zijn onderdelen te destilleren die ook in de Groenwaardewijzer terug komen. Twee voorbeelden: 'zo is in alle vier de 'groene praktijken' sprake van een initiatiefnemer, die heeft bedacht dat het investeren in meer groen interessant kan zijn (stap 1 en 2 van de Groenwaardewijzer) en 'er zijn verschillende (financiële) arrangementen gevormd in de verschillende gepresenteerde cases' .

Trends en waarde

In de brochure wordt verder ingegaan op maatschappelijke trends (inzicht is 'essentieel' voor bereiken optimaal resultaat) en op de waarde van groen. Denk aan afnemend gemeentebudget, veranderende ruimtelijke regelgeving en veranderend koopgedrag. Ook wordt stilgestaan bij de waarde van groen en een aantal instrumenten die mkb en de groene sector ter beschikking staan betreffende investeringen.

Meer informatie over de waarde van groen in de stad is ook te vinden in het Wageningen UR-dossier Groen in de stad, de rekentool Teeb.stad om snel inzicht te krijgen in de waarde van groen en water in de stad en bijvoorbeeld het artikel De groene stad als healing environment (waarover ook het Groen Kennisnet-bericht 'Met name kwaliteit van groen is van invloed' verscheen).


(Bron foto: Thinkstock)