Nieuws

Invloed van teeltmaatregelen op de voedingswaarde van gewassen

Het Knowledge Share programma van de WUR heeft een nieuw product opgeleverd in de Wiki van Groen Kennisnet: leermateriaal over teeltmaatregelen die de voedingswaarde van gewassen bevorderen.

Er wordt veel onderzoek verricht naar de manieren waarop er voldoende voedsel beschikbaar kan blijven voor een groeiende wereldbevolking. Nu opnieuw staat het onderwerp volop in de aandacht vanwege de gevolgen van klimaatverandering. Naast de beschikbaarheid van voedsel (food security) is echter ook het behoud en vergroten van de voedingswaarde van gewassen van groot belang voor de toekomst.

De nieuwe Wiki 'Effects of cultivation practices on the nutritional value of crops' gaat in op de teeltmaatregelen die mogelijk zijn om de voedingswaarde van gewassen te bevorderen. Hij is gebaseerd op de laatste stand van onderzoek en hoopt aan de groeiende behoefte aan kennis op dit vlak tegemoet te komen. De open Wiki is in de eerste plaats gericht op studenten Tuin- en Akkerbouw van hogescholen in Nederland.

Een scala aan teeltmaatregelen

Er zijn verschillende mogelijkheden om de voedingswaarde van gewassen te vergroten. Een mogelijkheid is genetische manipulatie om de phytochemische synthese of de opname van mineralen bij gewassen te stimuleren. Een andere mogelijkheid bieden agronomische maatregelen, zoals teelt binnen in plaats van buiten, om betere controle op de kwaliteit toe te laten en de omgevingsfactoren beter te kunnen beheersen.

Het leermateriaal in de Wiki is opgebouwd uit een aantal hoofdstukken die het hele scala van teeltmaatregelen met een positief effect op de voedingswaarde belichten, inclusief hun chemische achtergrond. Een onderdeel is een lijst van phytochemische substanties en mineralen die het WURKS-consortium van bedrijven, overheidsorganen en onderzoekers hebben geselecteerd vanwege hun belang voor de voedingswaarde van gewassen. De informatie gaat gepaard met presentaties en referenties voor verdere verdieping. Het laatste hoofdstuk biedt ook suggesties voor toekomstig onderzoek.

WURKS

Deze Wiki kwam tot stand in het kader van een Wageningen UR Knowledge Share (WURKS) programma, dat gefinancierd wordt door het ministerie van LNV. Het doel van WURKS is om educatiemateriaal in de agronomische sector up to date te houden en zo in brede zin een schakel te vormen tussen onderzoek en onderwijs.

(Bron foto: Shutterstock)