Nieuws

Invoering Kip van Morgen, vleeskuikens in de boomgaard

Terwijl er discussie is over de voortgang die wordt geboekt met de invoering van de Kip van Morgen, lieten biologische vleeskuikenhouders zich inspireren door een bezoek aan een vleeskuikenbedrijf met een kersenboomgaard als uitloop.

Akkoord over duurzame kip

De pluimveesector en de Nederlandse supermarkten hebben eerder dit jaar nadere afspraken gemaakt over de verduurzaming van kip in de Nederlandse supermarkten. Een belangrijke verandering voor de Nederlandse supermarkten is de inzet van een trager groeiend kippenras voor het basisassortiment kip. Hierdoor wordt de verbetering van het dierenwelzijn bij de oorsprong aangepakt, bij de kip zelf. Een trager groeiend ras is robuuster en daardoor minder gevoelig voor ziekte, en heeft minder vaak last van loopproblemen en contactdermatitis. De duurzamere kip, de 'Kip van Morgen', moet vanaf 2015 in de schappen van de supermarkten liggen.

Realisatie Kip van Morgen vertraagd?

Begin augustus verscheen er een bericht in de Boerderij dat de twee grootste Nederlandse pluimveeslachterijen - Plukon en Two Sisters Storteboom - hard bezig zijn om invulling te geven aan de 'Kip van Morgen'. Er werd gemeld dat er gesprekken plaatsvinden met supermarkten en pluimveehouders die voor het concept moeten produceren. Plukon wil in één keer overschakelen op het nieuwe, traag groeiende ras. Volgens Plukon-directeur Peter Poortinga zijn de eerste proefresultaten met het nieuwe ras veelbelovend, met name ook op het punt van antibioticaverbruik. Hij gaf aan dat zijn onderneming de vraag zonder meer in kan vullen. In hetzelfde bericht wordt door het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) gemeld dat de supermarkten bezig zijn om samen met de andere belanghebbende partijen de eisen die worden gesteld aan de kip van morgen, te vertalen in concrete criteria, zodat de borging goed voor elkaar is.

LTO/NOP-voorzitter Eric Hubers is echter niet onverdeeld enthousiast. Hij verwijt de Nederlandse retailers, verenigd in het CBL, de realisatie van de Kip van Morgen juist te vertragen. Volgens Hubers wordt er een situatie gecreëerd, waarbij de verschillende supermarktpartijen kunnen shoppen in de rij voorwaarden voor de duurzame kip. De ene partij kan het accent leggen op extra ruimte voor de dieren, een andere partij kan nadruk leggen op bijvoorbeeld milieuvoorwaarden en pas in 2020 zullen alle partijen aan alle voorwaarden, waaronder ook het gebruik van traag groeiende rassen voldoen. Het CBL reageert verbaasd en zegt juist graag snel door te willen met de Kip van Morgen, ook al ligt die onder vuur van Wakker Dier. Pijnpunt lijkt vooral te zijn dat de boeren willen dat de supers hen exclusiviteit gunnen. De supermarkten willen de Kip van Morgen - indien leverbaar tegen dezelfde condities - ook in het buitenland kunnen inkopen. Als de Nederlandse boeren te duur zijn, moeten zij elders kunnen inkopen.

Duurzame uitloop

De Kip van Morgen gaat over veranderingen in het gangbare segment in de vleeskuikenhouderij. Daarnaast produceert een klein aantal bedrijven in het tussensegment of op biologische wijze. Deze bedrijven zetten al trager groeiende vleeskuikens in, in combinatie met onder andere meer ruimte en gebruik van uitlopen. In het praktijknetwerk 'Bomen voor Buitenkippen' zetten pluimveehouders zich in voor een rendabele multifunctionele pluimvee-uitloop. De pluimveehouders willen in hun uitloop op een duurzame manier beschutting bieden aan hun kippen en nemen hierbij verschillende aspecten mee, zoals biodiversiteit en milieu.

Half juli organiseerde het netwerk een excursie voor biologische vleeskuikenhouders en leghennenopfokkers naar 'tweesterren vleeskuikenhouder' Thijmen van Voorthuizen in Terschuur. De familie van Voorthuizen houdt scharrelvleeskuikens in een vaste stal met een kersenboomgaard als uitloop. Per dier is er één vierkante meter uitloop beschikbaar. Een verschil met biologische vleeskuikens is dat die vier vierkante meter uitloop per kuiken hebben. Aan de excursie namen circa 35 mensen deel. Tijdens het bezoek hingen de bomen vol met zoete grote kersen en om vraat door wilde vogels tegen te gaan, was de boomgaard tijdelijk overdekt met netten. Hoewel de bomen op zich al beschutting bieden aan de kippen, zorgden de netten ervoor dat er ook qua licht, temperatuur en eventuele neerslag een zeer aangenaam klimaat werd geschapen.


(Bron foto: Bomen voor Buitenkippen)