Nieuws

Inzet drones bij dijkinspectie

Door achterlopende wet- en regelgeving kan het nog even duren voordat elke dijkinspecteur zijn eigen ‘drone’ heeft.

Waterbeheerders experimenteren met de inzet van drones bij het inspecteren, beheren en onderhouden van waterkeringen. Veel metingen aan waterkeringen worden nu uitgevoerd met behulp van satellieten en grondstations. Het is een arbeidsintensieve methode die in moeilijk toegankelijke gebieden bovendien vaak lastig is uit te voeren. Een drone kan uitkomst bieden, want hij kan overal overheen vliegen, foto’s maken en bijvoorbeeld met behulp van infraroodmetingen kwelwater in dijken meten. Het is natuurlijk van belang dat de met drones verzamelde data zo beschikbaar worden gesteld, dat die aansluiten op de GIS- en GEO-systemen van de waterschappen. In het artikel ‘Elke dijkinspecteur zijn eigen drone’ doet STOWA (het kenniscenturm van de regionale waterbeheerders verslag van de themabijeenkomst die STOWA hierover hield.

Ontheffing

Onbemand vliegen betekent niet ‘onbemensd’ vliegen. Zo is bij elke vlucht minimaal één ‘pilot in command’ (met vliegbrevet) nodig en moet er ook een ‘operator’ aanwezig zijn. Voor onbemande vluchten geldt in Nederland nu een algemeen verbod, waarop wel ontheffing kan worden verkregen. Er gelden regels en voorwaarden voor die ontheffing, die op dit moment worden omgezet in nieuwe wetgeving. Het kan nog wel vijf jaar duren voordat de Nederlandse wetgeving voor de onbemande luchtvoertuigen zodanig is geregeld, dat het in de praktijk voor professionals ook werkbaar is.

Mogelijkheden

Ludolph Wentholt van STOWA en tevens voorzitter van de themadag, ziet ondanks de juridische en praktische hobbels goede mogelijkheden voor de toepassing van onbemande luchtvoertuigen door waterschappen. ‘De themadag heeft duidelijk gemaakt dat vanuit de lucht met verschillende technieken in principe alles is te meten: hoogte, vegetaties, verzakkingen, kwel en - door de tijd heen - veranderingen. Daar kunnen waterschappen hun voordeel mee doen. De kansen die onbemande luchtvoertuigen bieden, waren ook de aanleiding om de themadag te organiseren. Maar je kunt ze dus niet zomaar inzetten.’(Bron foto: Thinkstock)