Nieuws

Inzet van biobrandstoffen vraagt samenhangend beleid

Om een koolstofarme economie te realiseren, zet Nederland het gebruik van bio-energie uit hernieuwbare energiebronnen in. Maar de intensivering van van de biomassaproductie heeft effect op andere beleidsdoelen: natuur, landbouw, ruimtelijke ordening of afval. Daarom is een samenhangend beleid nodig.

Een belangrijke uitdaging voor het ministerie van Economische Zaken en Klimaat is het realiseren van een koolstofarme economie in 2050. Dit vraagt een integraal perspectief en integrale oplossingen, schrijft het Tijdschrift Milieu. In het artikel 'Samenhang van beleid versterkt' pleit het vakblad voor een samenhangend beleid. Het beleid voor een koolstofarme economie heeft immers invloed op het beleid voor energie, landgebruik en water.

Beleidskeuzes

In het artikel wordt dit toegelicht aan de hand van het Nederlandse beleid rond bio-energie. In Nederland heeft bio-energie, waarbij biobrandstoffen gebruikt worden, een aandeel van 80% van het hernieuwbare energieaanbod. Wil je de inzet van bio-energie verhogen door door intensivering van de biomassaproductie, dan heeft dat direct effect op het gebruik van land, water en voedselproductie. Zo'n beleidskeuze raakt aan het beleid voor natuur, afval, voedsel, ruimtelijke ordening en landbouw.

Beleidsdoelen verbonden

Zo kun je de de landbouwproductiviteit verhogen waardoor er meer reststromen ontstaan die je weer als biobrandstof kunt gebruiken. Maar die verhoging kan een negatief effect hebben op het natuurbeleid. Soms kunnen verschillende beleidsdoelen elkaar ook versterken. Zo loopt de wens om houtproductie te verhogen als onderdeel van het biomassabeleid, parallel aan het natuurbeleid dat ook verhoging van Nederlandse houtproductie nastreeft. Het is duidelijk, aldus het vakblad, dat de verschillende beleidsdoelen onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.

Beleidscoherentie

Het Sim4Nexus-project moet door onderzoek meer inzicht in de interactie tussen de verschillende beleidsdoelen geven die leiden naar een koolstofarme economie in Europa. Beleidscoherentie staat centraal in dit project. Een serious game moet inzicht verschaffen in de gevolgen van deze transitie voor energie, water, land en voedsel. In het artikel is een begin gemaakt met een een schematisch overzicht. In dat schema zie je wat de interactie tussen verschillende biomassabeleidsdoelen en natuurbeleidsdoelen. Het laat zien waar kansen liggen.

(Bron foto: Shutterstock )