Menu
Nieuws

Inzet van biobrandstoffen vraagt samenhangend beleid

Om een koolstofarme economie te realiseren, zet Nederland het gebruik van bio-energie uit hernieuwbare energiebronnen in. Maar de intensivering van van de biomassaproductie heeft effect op andere beleidsdoelen: natuur, landbouw, ruimtelijke ordening of afval. Daarom is een samenhangend beleid nodig.

false