Nieuws

IPBES: Invasieve exoten belangrijke oorzaak biodiversiteitsverlies

Rivierkreeft - Catlyn59 via Pixabay
Bron foto: Catlyn59, Pixabay (Pixabay licence)
Samenvatting
  • Onderwerp
    klimaatverandering, biodiversiteit, invasieve exoten
  • Interessant voor
    beleidsmakers, terreinbeheerders, waterschappen, gemeenten
Bekijk de bronnen
Invasieve exoten zijn een belangrijke oorzaak van biodiversiteitverlies en hebben een grote negatieve impact op economie en voedselzekerheid. Dat schrijft IPBES in het rapport ‘Thematic assessment of invasive alien species and their control’.

Japanse duizendknoop, reuzenberenklauw, Amerikaanse rivierkreeften: ze zijn bijna niet meer weg te denken uit ons land. Toch zijn dit soorten die van oorsprong niet in ons land voorkomen. De aanwezigheid van deze invasieve exoten kan grote gevolgen hebben voor de oorspronkelijke biodiversiteit en ecosystemen. Invasieve exoten vormen op dit moment één van de hoofdoorzaken van biodiversiteitsverlies. Volgens het Intergovernmental Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES) vormden invasieve exoten een belangrijke oorzaak bij zo’n 60% van de uitgestorven soorten.

Invasieve uitheemse soorten

Zo’n 37.000 uitheemse soorten zouden door menselijk handelen overal ter wereld verspreid zijn volgens het rapport. Jaarlijks komen daar zo’n 200 soorten bij. Volgens IPBES is bij 3.500 van deze uitheemse soorten bewijs dat ze negatieve impact hebben op biodiversiteit en ecosystemen. Deze soorten worden als invasief aangemerkt. De verwachting is dat deze negatieve impact de komende jaren zal toenemen, onder andere door de economische groei, globalisering van handelsstromen en klimaatverandering.

Kostenpost

Invasieve exoten hebben een grote negatieve impact op de economie, voedselzekerheid en gezondheid van mensen. In 2019 werden de wereldwijde kosten van het aanpakken van invasieve exoten geschat op meer dan 423 miljard USD. In de EU worden de kosten voor de lidstaten gezamenlijk geschat op tenminste 12 miljard EUR.

Aanpak Invasieve exoten

Wil je weten wat jij kunt doen om invasieve exoten te herkennen, bestrijden of de verspreiding te voorkomen? Het Kennisnetwerk Invasieve Exoten heeft een uitgebreid overzicht met daarin de belangrijkste in Nederland voorkomende soorten. Bekijk het soortenoverzicht.