Nieuws

IPCC-rapport: gevolgen klimaatverandering steeds erger, snelle actie is noodzakelijk

Dijk in Nederland - Frank Hartel via Pixabay
Bron foto: Frank Hartel, Pixabay (Pixabay licence)
Samenvatting
  • Onderwerp
    IPCC rapport
  • Interessant voor
    Alle beroepsgroepen
Bekijk de bronnen
Maatregelen om klimaatverandering tegen te gaan zijn snel nodig, Klimaatverandering verstoort nu al de kwetsbare natuur en het leven van mensen. Dit staat in het rapport van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC).

We hebben al te maken met ruim 1 graden opwarming van de aarde. De gevolgen hiervan zijn al merkbaar. Als de temperatuur nog verder stijgt zullen de gevolgen ernstiger worden. Dit zal leiden tot deels onomkeerbare schade. Hittegolven, stormen, droogte, en overstromingen zijn reële bedreigingen. Met name voor kwetsbare ecosystemen, laaggelegen kustgebieden en arme landen, zo concludeert het VN Klimaatpanel IPCC in een rapport. “Wat we nu doen of niet zal bepalend zijn voor hoe mensen in de toekomst kunnen gaan leven met klimaatverandering en hoe de natuur zich zal gaan aanpassen.” aldus IPCC-voorzitter Hoesung Lee.

Biodiversiteit

Er moeten maatregelen komen om klimaatverandering tegen te gaan. Ook moeten we ons aan gaan passen aan het veranderende klimaat, zo stelt het rapport. Als de aarde met meer dan 1,5 graad opwarmt nemen risico's als het sneller dooien van de permafrost en het verlies aan biodiversiteit fors toe. Planten en dieren hebben een beperkte weerstand tegen klimaatverandering. Met als gevolg dat plantensoorten richting de polen schuiven of zich verplaatsen naar hoger gelegen delen. In sommige gebieden zijn al veel soorten verloren gegaan, zoals te zien is bij bijvoorbeeld de koraalsterfte.

Regionale verschillen

Als gevolg van extreem weer zijn er al problemen zoals watergebrek, voedselonzekerheid, bosbranden en overstromingen. Dit zal alleen maar toenemen als we geen snelle maatregelen nemen. Sommige regio's zullen meer getroffen worden dan anderen. Afrika, Azië, Centraal, Zuid-Amerika en kleine eilanden zullen het hardst getroffen worden door de klimaatverandering. Dit kan leiden tot onrust en migratiestromen.

Maatregelen

Als we 30 tot 50 procent van de natuur, het zoetwater en het zeeleven op aarde kunnen behouden worden de ergste negatieve gevolgen voor de biodiversiteit en mensen beperkt. De natuur kan namelijk CO2 absorberen en opslaan.

Verder moet de verbranding van fossiele brandstoffen en de uitstoot van broeikasgassen sneller worden teruggebracht, aldus het klimaatpanel. Andere mogelijkheden zijn groene gebouwen, duurzame energie en duurzame vervoerssystemen.

Volgens IPCC-hoofdauteur en docent bij Wageningen University & Research Robbert Biesbroek vergen deze maatregelen politieke wil en daadkracht, gekoppeld aan voldoende middelen, kennis, instrumentarium en samenwerking. Daaraan ontbreekt het vaak, aldus Boesbroek. Het is van belang dat iedereen - overheden, private sector, burgers - samen gaat optrekken.

IPCC rapporten

Dit rapport is het tweede in een reeks van drie, die het IPCC eens in de zeven à acht jaar uitbrengt. In het eerste deel was de belangrijkste conclusie dat de huidige opwarming niet eerder is voorgekomen in duizenden jaren en dat weersextremen fors zullen toenemen zonder ingrijpende maatregelen. Het derde deel zal gaan over mogelijke maatregelen om de uitstoot snel te laten dalen. Dit rapport komt het voorjaar uit. Regeringen gebruiken deze rapporten voor hun klimaatbeleid.