Nieuws

Is student Bedrijfsleider Paardensport en -houderij klaar voor een baan?

Merrie met veulen - Rebecca Scholz via pixabay
Bron foto: RebeccasPictures, pixabay (Pixabay License)
Samenvatting
  • Onderwerp
    Doelmatigheid bedrijfleider paardensport- en houderij
  • Interessant voor
    docenten, studenten, hippische ondernemers
Bekijk de bronnen
Vind je als afgestudeerde bedrijfsleider paardensport en -houderij binnen anderhalf jaar een baan op jouw niveau? Dat is de vraag waar student Iris Noppen tijdens haar afstudeer­scriptie mee aan de slag ging. Het onderzoek verdiept de resultaten van het doelmatigheidsonderzoek van de Samen­werkings­organisatie Beroeps­onderwijs Bedrijfs­leven (SSB) en biedt interessante inzichten in de hippische wereld.

In de SSB werken de beroepspraktijk en het onderwijs samen aan beroepsonderwijs dat zo goed mogelijk aansluit op de eisen van de arbeidsmarkt. Een van de activiteiten die SSB hiervoor onderneemt is een jaarlijkse toets op doelmatigheid van mbo-opleidingen. Door middel van deze toets signaleert SSB jaarlijks of er zorgen zijn over de aansluiting van kwalificaties op de vraag van de arbeidsmarkt

In 2020 uitte deze organisatie haar zorg over de mbo-4 opleiding Bedrijfsleider Paardensport en -Houderij. De opleiding voldeed niet aan de criteria van de SSB-toets. Omdat er in 2020 weinig cijfers en literatuur waren die deze uitspraak bevestigden, analyseerde Iris Noppen de gegevens van 364 afgestudeerden en verdiepte daarmee het onderzoek van SSB.

Resultaten

Volgens het afstudeeronderzoek vindt 96% van de afgestudeerden binnen 1,5 jaar een baan van meer dan 12 uur per week. Dit resultaat is een stuk hoger dan de 48% die in de doelmatigheidstoets van SSB wordt genoemd.

Het is moeilijk te zeggen of deze banen op het niveau van afstuderen zijn. Populaire functies zoals groom, instructeur en stalmedewerker kunnen zowel op mbo-3 als mbo-4 niveau uitgevoerd worden. Het afstudeeronderzoek was niet in staat om het niveauverschil in deze functies mee te nemen in de analyse.

Blik op het hippische werkveld

Behalve de cijfers over de huidige werkzaamheden van afgestudeerde is er in het onderzoek meer informatie te vinden. Informatie die antwoord geeft op vragen zoals: Hoe zien afgestudeerden hun eigen baankansen? Hoe vind je een baan in de hippische sector? Waarom werk je wel/niet in de hippische sector?

Allemaal vragen en antwoorden die helpen om een beter beeld te scheppen van de carrière mogelijkheden na het volgen van de opleiding Bedrijfsleider Paardensport en -Houderij niveau 4. De resultaten kunnen zo samen met het doelmatigheidsonderzoek van SSB helpen om zo helpen om de opleiding zo goed mogelijk op het werkveld te laten aansluiten.