Nieuws

Is vlees eten het nieuwe roken?

Eén van de conclusies uit het recent uitgegeven IPCC klimaatrapport is dat het aanpassen van ons dieet bij kan dragen aan het tegengaan van klimaatverandering. Met name het minderen van vleesconsumptie zou een stap in de goede richting zijn. Professor Leroy en Het Vlaams Instituut Gezond Leven over of vlees nog past in een evenwichtig dieet.

De Belgische professor Frédéric Leroy, voedingsbiotechnoloog verbonden aan de Vrije Universiteit Brussel, is van mening dat vlees zijn belangrijke plaats moet behouden in ons dieet. Het Vlaams Instituut Gezond Leven raadt een middenweg aan.

Voedingsmiddelen

Professor Leroy geeft in een artikel uit het vakblad 'Boer&Tuinder' zijn mening omtrent de vraag of vlees nog in een evenwichtig dieet past. Hij vindt dat vlees in een te negatief daglicht wordt geplaatst en dat er meer nuance nodig is. Vlees bevat namelijk essentiële voedingselementen, zoals vitamine B12. Vooral risicogroepen moeten voorzichtig zijn met het schrappen van vlees uit het menu, aldus de professor.

De hoogleraar zou graag zien dat vlees in de voedingsdriehoek - vergelijkbaar met de Schijf van Vijf in Nederland - een positievere plaats krijgt. Nu staat rood vlees in het oranje vlak en bewerkt vlees in het rode vlak. Het oranje vlak komt overeen met voedsel dat nog wel nuttige voedingsstoffen bevat, maar wat ook een ongunstig effect zou kunnen hebben op de gezondheid. In de rode categorie staan producten die weinig of geen nuttige voedingsstoffen bevatten en die dus overbodig zijn in een gezond voedingspatroon. De professor is van mening dat vlees op deze manier een te slecht imago krijgt.

Voedingsdriehoek

Loes Neven, verbonden aan het Vlaams Instituut Gezond Leven, is bij het instituut inhoudelijk verantwoordelijk voor gezonde voeding. Met de voedingsdriehoek wil het instituut richtlijnen geven die op lange termijn voor iedereen haalbaar zijn en die ook duurzaam zijn. Zij benoemt in het artikel een drietal redenen waarom rood en bewerkt vlees in het oranje en het rode vlak worden aangegeven.

  1. Mensen die rood en bewerkt vlees eten, hebben een hogere kans op welvaartsziekten, zoals diabetes type 2.
  2. Een voedselconsumptiepeiling van het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid uit 2014 heeft uitgewezen dat de vleesconsumptie in Vlaanderen te hoog is.
  3. Voedingsmiddelen van dierlijke oorsprong zijn minder duurzaam dan plantaardige voedingsmiddelen.

Zij benadrukt dat het plaatsen van bewerkt vlees in het rode vlak aangeeft dat de consumptie van bewerkt vlees beperkt moet worden. Dit betekent echter niet dat vlees volledig geschrapt moet worden uit het dieet.

Met mate

Het Vlaams Instituut Gezond Leven geeft vooral aan dat het belangrijk is om gevarieerd te eten. Minder vlees moet dan ook gepaard gaan met vlees dat beter is voor de gezondheid en het milieu. Ook moet er aandacht zijn voor dierenwelzijn en een eerlijke prijs voor de boer.

(Bron foto: Shutterstock)