Nieuws

Jaarbericht NVWA over aanpak dierverwaarlozing

Het aantal meldingen van verwaarloosde landbouwdieren stijgt. Dat komt volgens de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) die toezicht houdt mede door de economische situatie in de agrarische sector. Op 50 aandachtsbedrijven is het dierenwelzijn structureel verbeterd.

Toezicht NVWA

Tijdens haar reguliere inspecties, maar ook naar aanleiding van meldingen via het landelijke meldnummer 144 of via het Klantcontactcentrum, kan de NVWA gevallen van dierverwaarlozing aantreffen. Inspecteurs van de NVWA kunnen bij overtredingen bestuursrecht en strafrecht toepassen. Bij bestuursrecht ligt de nadruk op herstel van de overtreding. Naast het bestuursrechtelijke traject, kan er ook strafrechtelijk gehandhaafd worden. Dan krijgt de overtreder direct een proces-verbaal en kan het Openbaar Ministerie besluiten de overtreder strafrechtelijk te vervolgen.

Meer meldingen van verwaarlozing

In de jaarrapportage 2013 'Aanpak dierverwaarlozing' beschrijft de NVWA de resultaten van 2013. In 2013 ontving de NVWA ruim 2200 meldingen op het gebied van dierenwelzijn. In 2012 waren dat er ruim 1700. Het gaat daarbij vaak om runderen of schapen, maar ook om andere diersoorten zoals varkens. De meeste signalen gaan over onvoldoende verzorging: gebrekkige huisvesting, geen schone en droge ligplaats of onvoldoende voeding. De NVWA pakt een melding altijd op. Dit kan tot inspectie leiden, maar ook kan de NVWA de veehouder telefonisch benaderen. Deze keuze hangt af van de aard en ernst van de klacht. In 2013 zijn er 1661 landbouwbedrijven geïnspecteerd. Naast de meldingen heeft de NVWA 325 bedrijven in beeld die pro-actief worden gevolgd (de aandachtsbedrijven) en treft de NVWA tijdens de reguliere inspecties ook gevallen van dierverwaarlozing aan.

Welzijnsinspecties en maatregelen

In 2013 zijn er ruim 2300 welzijnsinspecties uitgevoerd. Dat zijn er bijna 700 meer dan in 2012. In totaal is er 87 keer proces-verbaal opgemaakt voor overtreding van de Gezondheids- en Welzijnswet voor dieren. Ook zijn er 172 schriftelijke waarschuwingen gegeven en is er 211 keer een toezichtrapport opgemaakt. In 2013 zijn in het kader van bestuursrecht 410 lasten opgelegd, waarvan het merendeel een Last Onder Bestuursdwang. Dat betekent dat de veehouder maatregelen moet treffen of laten treffen. Doet hij dat niet, dan neemt de NVWA de verzorging van de dieren over. Van de 325 aandachtsbedrijven die onder verscherpt toezicht staan hebben 50 bedrijven inmiddels structurele verbeteringen aangebracht. Voor deze bedtrijven wordt de frequentie van inspecties afgebouwd. Tegelijkertijd komen er jaarlijks nieuwe bedrijven bij waar de NVWA het toezicht moet verscherpen. Dit wordt mede veroorzaakt door de economische situatie  in de agrarische sector, aldus de NVWA in een nieuwsbericht.


(Bron foto: NVWA)