Nieuws

Jaarverslag NVWA 2014: dierverwaarlozing samen aanpakken

In 2014 kwamen bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) 2.555 meldingen binnen over verwaarlozing en mishandeling van landbouwhuisdieren. Dit blijkt uit het jaarverslag 2014.

Meldingen dierverwaarlozing

Ongeveer 80% van de 2.555 meldingen over verwaarlozing en mishandeling van landbouwhuisdieren betreft paarden, pony’s, schapen, ezels en runderen. De overige meldingen gaan onder andere over pluimvee en varkens. De meldingen zijn voornamelijk afkomstig van bezorgde burgers. Meldingen over dierverwaarlozing en dierenmishandeling staat op 1 in de top tien meldingen van burgers en bedrijven.

Gezamenlijke aanpak

Op de veehouderijbedrijven komen ook andere partijen, bijvoorbeeld dierenartsen, voerleveranciers en medewerkers van de melkfabriek, ook wel erfbetreders genoemd. De ervaring leert dat deze erfbetreders vaak op de hoogte zijn van dierverwaarlozing op een bedrijf, aldus de NVWA in haar online jaarverslag.

In 2012 heeft een brede vertegenwoordiging van bedrijven, banken en overheidsorganisaties het convenant 'signalering dierverwaarlozing' ondertekend. Samen met het Vertrouwensloket Welzijn Landbouwhuisdieren richten de erfbetreders zich op preventie, tijdige signalering en het bieden van hulp. Als dit niet tot het gewenste resultaat leidt, wordt de NVWA ingeschakeld. Sinds de ondertekening van het convenant in 2012, krijgt het Vertrouwensloket Welzijn Landbouwhuisdieren jaarlijks ongeveer 45 meldingen van erfbetreders. In 2014 kwamen hiervan 10 zaken bij de NVWA terecht. Als de NVWA uiteindelijk wordt ingelicht, is vaak al sprake van ernstig dierenleed op het bedrijf.

Inspecties

Om dierverwaarlozing tegen te gaan, voert de NVWA jaarlijks vele inspecties uit. Dit zijn onaangekondigde inspecties op grond van een risicogebaseerde steekproef en inspecties naar aanleiding van meldingen. Behalve de NVWA zijn ook de politie en de Landelijke Inspectie Dierenbescherming (LID) betrokken bij de aanpak van dierverwaarlozing en dierenmishandeling.


(Bron foto: Vertrouwensloket Welzijn Landbouwhuisdieren)