Nieuws

Japanse duizendknoop verwijderen met grondzuiger

Door met een grondzuiger op droge zandgrond rond de wortels van Japanse duizendknoop weg te zuigen, kun je de wortels goed weghalen. Maar de kosten zijn hoger dan bij veel andere methoden.

In 2018 is in Gelderland op een praktijklocatie gekeken of het mogelijk is duizendknoop te bestrijden door grond los te woelen en op te zuigen. De wortels kun je daarna vrij gemakkelijk weghalen, is het idee. Je moet dan wel zorgen dat je geen wortels van de duizendknoop meezuigt. Daarom moet je de grond ook tijdelijk apart in depot opslaan om te controleren of er geen worteldelen inzitten die weer uitlopen.

Grondzuiger

Uit het rapport 'Praktijktest verwijderen duizendknoop met grondzuiger' blijkt dat het goed mogelijk is grond tussen de wortels weg te zuigen, mits het om droge zandgrond gaat. Omdat het niet mogelijk is om in één keer het hele wortelstelsel bloot te leggen, moet je de grond stapsgewijs loswoelen en opzuigen.

Kosten

Uit het rapport blijkt dat de kosten van deze methode in vergelijking met die van andere methodes vrij hoog zijn. In de test is in drie uur tijd 4,5 m³ grond behandeld en een oppervlakte van 15 m² weggezogen. De inzet van de grondzuiger inclusief personeel voor een dagdeel, het afvoeren van de opgezogen grond en het leveren van schone grond kostte in totaal € 1.225,- exclusief BTW. Dat komt neer op € 82,- per m². Mogelijk kun je de kosten nog wat reduceren door andere verwerkingstechnieken te gebruiken.

In de praktijktest is de grond elders opgeslagen om te controleren of er eventueel opgezogen worteldelen uitlopen. In deze proef bleek dit één keer het geval te zijn

(Bron foto: HOerwin56 via Pixabay )