Nieuws

Jeugdzorg op de boerderij: hoe meer, hoe beter

Kinderen en tieners met gedragsproblemen hebben baat bij opvang op een boerderij. Een jeugdzorgboer biedt opvang in een natuurlijke en rustgevende omgeving. Jeugdigen ontwikkelen zelfvertrouwen en sociale vaardigheden. Hoe vaker ze er komen, hoe beter het effect.

Op jeugdzorgboerderijen krijgen kinderen en jonge tieners met gedragsproblemen de kans op een zinvolle manier bezig te zijn op het land, in de kas of in de stal tussen de dieren. Een jeugdzorgboer(in) geeft de jeugdigen tussen de 5 en 16 jaar de gelegenheid op een speelse manier hun zelfvertrouwen te ontwikkelen door mee te werken, samen te spelen en voor dieren te zorgen.

Gedragsverbetering

Ze leren verantwoordelijkheid dragen en hun taken af te maken. De veranderende omgeving en de persoonlijke aandacht van boer, boerin en ambulant begeleider zorgen dat kinderen gelukkiger worden, en dat hun gedrag verbetert. Maar werkt het ook echt? Wat zijn de resultaten van zorgboerderijen? En wat levert het op? Het rapport 'Onderzoek naar de effecten van jeugdzorgboerderijen in Overijssel en Gelderland' laat zien dat jeugdzorgboerderijen echt werken. De ervaringen die jongeren er opdoen, zorgen dat ze beter functioneren op school, thuis en in de maatschappij.

Zelfvertrouwen

Uit het onderzoek, waarin gegevens verzameld zijn van 36 jongens en 20 meisjes in de leeftijd van 5 tot 16 jaar, blijkt dat 90% van de ouders zien dat na een jaar het gedrag van hun kind verbetert door verblijf op een zorgboerderij. Hun zelfvertrouwen wordt groter. De meeste jeugdigen blijven een dag per week op een boerderij. Ze komen dan in aanraking met dieren, ze werken mee op het land of in de tuin. En in sommige gevallen voeren ze typische boerderijactiviteiten uit zoals melken of rijden op de trekker.

Kostenbesparing

De ambulant begeleiders ondersteunen de ervaringen van de ouders. Bij 60% van de jeugdigen zien ze een groot effect. In 30% van de gevallen was door de zorgboerderij geen intensievere hulp nodig. Voor een deel van hen is zo uithuisplaatsing voorkomen. De onderzoekers maakten ook een kostenberekening. Ze schatten in dat de inzet van een jeugdzorgboerderij een besparing van 28% van de zorgkosten oplevert.

Het is de onderzoekers opgevallen dat er een patroon is van 'hoe meer, hoe beter'. Als een jeugdige vaker naar de boerderij gaat en er meer werkzame elementen - intensieve begeleiding- en werkzame principes aanwezig zijn, is het effect groter.

(Bron foto: Shutterstock)

Links

(1)