Nieuws

Jodiuminname Nederlander gestegen via melk

De jodiuminname is de laatste jaren gestegen. De inname uit brood daalde door verlaging van het zout in brood sinds 2009 een aantal keer, terwijl de inname via melk ongeveer is verdubbeld sinds 2011.

Dit laatste, zo meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in een rapport, komt mogelijk door een hogere jodiuminname van de koe of contaminatie via ontsmettingsmiddelen (rapport De jodiuminname van de Nederlandse bevolking na verdere zoutverlaging in brood).

Adequate inname

Verder meldt het RIVM: 'Er was een lichte stijging van het percentage kinderen met een jodiuminname hoger dan de aanbevolen bovengrens. In hoeverre dit leidt tot nadelige gezondheidseffecten is onbekend'. Algemeen wordt gesteld dat de jodiuminname van vrijwel de gehele Nederlandse bevolking tussen de 7 en 69 jaar op dit moment adequaat is.

Jodium en ongeboren kind

In de publiekssamenvatting van het rapport (Jodiuminname – rapport in het kort) is verder te lezen dat vrouwen die zwanger zijn en borstvoeding geven meer jodium nodig hebben. Over hun voedingspatroon is echter weinig bekend. RIVM: 'Gezien de effecten van onvoldoende jodium op het (ongeboren) kind is het van belang om inzicht te krijgen in de jodiumstatus van deze vrouwen en in hun voedingsgewoonten'.

RIVM: 'Tijdens de zwangerschap en in de eerste levensjaren kan een tekort aan jodium een verminderde cognitieve ontwikkeling veroorzaken'. Jodium is ook van belang voor een normale groei en ontwikkeling en voor een goede stofwisseling. Een tekort aan jodium kan de werking van de schildklier verstoren.

Naast voornoemde doelgroep worden ook jonge kinderen, mensen die weinig brood consumeren en mensen die brood consumeren zonder gejodeerd zout aangemerkt als risicodoelgroep voor te lage jodiuminname.


(Bron foto: Pixabay)