Nieuws

Jodiumtekort bij eenderde van Vlaams vleesvee

Door veranderingen in de wetgeving krijgt vleesvee in Vlaanderen minder jodium binnen via voeding en supplementen. Dit kan funest zijn voor de gezondheid.

Jodium is een essentiële component van de schildklierhormonen. Het speelt een belangrijke regulerende rol in de stofwisseling en de productie van eiwitten. Meer dan een derde van de pasgeboren vleesveekalveren in Vlaanderen heeft een tekort, zo blijkt uit onderzoek van Veepeiler Rund, die daar in het artikel ‘Jodiumtekort bij kalveren’ verslag van doet.

Veranderingen

Door veranderingen op het vlak van bemesting, grondbewerkingen en grondgebruik zijn de Europese  landbouwgronden vrij arm geworden aan bepaalde sporenelementen. Daardoor zijn ook de gehalten in de voedergewassen vrij laag, wat uiteindelijk kan leiden tot lage gehalten bij landbouwhuisdieren. Anderzijds is ook de wetgeving strenger geworden wat betreft de toegelaten hoeveelheid van bepaalde mineralen in supplementen. Hierdoor is het soms moeilijk om te zorgen voor voldoende hoeveelheden. Vooral op vleesveebedrijven zijn vandaag de dag, volgens het artikel, vaak tekorten aan mineralen en vitamines.

Jodiumstatus

Om de jodiumstatus bij het Belgisch-witblauwras na te gaan in Vlaanderen, werden in 2013 binnen een Veepeiler-project 353 pasgeboren kalveren van 41 Vlaamse rundveebedrijven onmiddellijk na de keizersnede bemonsterd door de bedrijfsdierenarts. Hieruit bleek dat 34,27 procent van de pasgeboren kalveren een tekort heeft en dat 33,43 procent van de onderzochte kalveren een marginale jodiumstatus heeft. Slechts 32,3 procent van de kalveren wordt effectief adequaat voor jodium geboren.

Goede diagnose essentieel

Uit dit onderzoek blijkt dat dus er op verschillende Vlaamse rundveebedrijven effectief tekorten aan jodium zijn bij pasgeboren witblauwe kalveren. Daar dit funest kan zijn voor de gezondheid en de latere productie verdient het aanbeveling om – zeker bij vermoedens van tekorten – na te gaan wat  de status van deze sporenelementen is.
Bloednamen bij pasgeboren kalveren of bij moederdieren rond de kalving, kunnen een mogelijk jodiumtekort in beeld brengen, maar ook een autopsie. Alvorens over te gaan tot supplementatie is een goede diagnose noodzakelijk, aangezien een overmaat ook toxisch kan zijn. De auteur van het artikel raadt daarom aan om bij een vermoeden van een jodiumdisbalans steeds een dierenarts te raadplegen.


(Bron foto: Wikipedia, Robert Scarth)