Nieuws

Jongeren drinken minder energiedrankjes

Energiedrankjes zijn niet gezond. Jongeren zouden niet meer dan 1 tot 2 blikjes per dag moeten drinken. Uit cijfers blijkt dat de consumptie van energiedrankjes onder jongeren afneemt, maar er is nog steeds een groep die te veel drinkt.

Energiedrankjes zijn niet gezond. Naast dat ze veel suiker bevatten, bevatten deze dranken cafeïne en twee andere stoffen: taurine en D-glucuronolacton. Als je te veel van deze stoffen binnenkrijgt, kan dat klachten veroorzaken als hartkloppingen en duizeligheid. Energiedrankjes worden daarom niet geschikt gevonden voor dagelijkse consumptie. Veel mensen weten dat ook. En het bewustzijn neemt toe.

Cijfers

Uit cijfers blijkt dat de consumptie van energiedrank onder jongeren de laatste jaren afneemt. Ruim 80% van de jongeren dinken het nooit of minder dan wekelijks. En van de jongeren die vaker energiedrankjes drinken is er bij 95% geen reden tot zorg, meldt het RIVM in het rapport 'Energiedrankgebruik bij kinderen en jongeren in Nederland''.

Risicogroep

Toch zijn er jongeren die nog te veel energiedrank drinken. De aanbevolen maximum hoeveelheid ligt voor pubers op 1 tot 2 blikjes per dag. Voor kinderen wordt het helemaal niet aanbevolen. Uit cijfers blijkt dat van alle jongeren 1 tot 2% regelmatig drie of meer blikjes of meer per drinken. Naar schatting gaat het om 19.000 jongeren. Maar het is een groep die ook ander risicogedrag vertonen: ze roken of drinken ook alcohol.

Afname

Het goede nieuws is dat de percentages van jongeren die teveel energiedrankjes gebruiken, afnemen. In 2018 drinkt 22% van de pubers wel eens energiedrankjes, in 2013 was dat nog 27%. En van de jongeren die de energiedrankjes consumeren, drinkt 6% meer dan drie blikjes per dag. In 2013 was dat nog 10%.

Van de kinderen tussen 7 en 12 jaar drinkt in 2018 2% wel eens een energiedrankje, in 2013 was dat nog 5%. De kinderen drinken veel minder energiedrankjes dan pubers. Het aantal kinderen dat meer dan 3 blikjes per dag drinkt is zo laag, dat je dat eigenlijk niet kunt meten.

Ontmoediging

Gezien de resultaten van het onderzoek van het RIVM schrijft staatssecretaris Paul Blokhuis van van Volksgezondheid, Welzijn en Sport begin juli in een kamerbrief over energiedrankjes dat hij vooral specifieke maatregelen voor voor de risicogroep zinvol vindt. Hij zal daarom de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) vragen aandacht te besteden aan het gebruik van energiedrankjes.

Daarnaast, zo schrijft hij, vindt hij het zinvol te blijven inzetten op ontmoediging van het gebruik van energiedrankjes. Hij is daarom verheugd dat sommige supermarkten stoppen met verkoop van energiedrankjes aan jongeren onder de 14 jaar.

(Bron foto: Pixabay)