Nieuws

Jongeren zijn wel geïnteresseerd in groen

Iets minder dan 5% van de Nederlandse jongeren kiest voor een groene opleiding, terwijl meer dan de helft wel belangstelling heeft. GroenPact werkt aan een plan de groensector beter bekend te maken bij jongeren.

Wat drijft jongeren in hun opleidingskeuzes? Om antwoord te krijgen op die vraag gaf GroenPact opdracht aan onderzoeksbureau Motivaction om onderzoek te doen naar de drijfveren van jongeren. Wat zijn motivaties om wel of niet voor een groene opleiding te kiezen? Hoe aantrekkelijk is de de groensector in hun ogen? Welke doelgroepen kun je onderscheiden? Het onderzoek richtte zich op Nederlandse jongeren tussen de 12 en 18 jaar oud die een vmbo-, havo- of vwo-opleiding volgen.

Arbeidsmarkt

Uit het onderzoeksrapport van Motivaction blijkt dat meer dan 50% van de jongeren best belangstelling heeft voor een baan in de groensector. Die resultaten waren verrassend, zegt Dick Pouwels van HAS Hogeschool Den Bosch in een artikel in vakblad Greenity. Maar toch kiest niet meer dan 3 tot 4% van de jongeren voor een groene opleiding. Een groot deel van de jongeren ziet de carrièremogelijkheden niet, terwijl toch meer dan 15% van de arbeidsmarkt groen is.

Uit het onderzoek blijkt dat de jongeren onderling verschillen in hun interesses. Ongeveer de helft van de geïnteresseerden in groen is vooral geïnteresseerd in technologie en innovatie. De andere helft heeft een meer groene belangstelling, wil iets doen in de verzorging van groen of bijdragen aan de ontwikkeling van de wereld.

Vervolg

Als vervolg op het onderzoek van Motivaction is op 16 mei een bijeenkomst georganiseerd om met betrokkenen van gedachten te wisselen over manieren waarop je jongeren kunt binden. Hoe kun je laten zien welke kansen er liggen? Waar gaat het mis? GroenPact werkt nu aan een plan van aanpak.

Pouwels ziet dat er op basisscholen best veel gebeurt met schooltuintjes en aandacht voor groen, maar dat de aandacht voor groen wegzakt in het voortgezet onderwijs. Hij is echter positief gestemd. "Het moet toch lukken om dit te vertalen naar meer belangstelling voor onze groene opleidingen."

Zone.college organiseert met GroenPact op donderdag 28 november een vervolgbijeenkomst 'Meer jongeren in het groen: werving die werkt'.

(Bron foto: Free-Photos via Pixabay)