Nieuws

Kaart voor landschapsbeheer

Met de decentralisatie van het natuurbeleid is het landschapsbeheer versnipperd, vindt Eric Luijten. Een landschapskaart kan beleidsmakers helpen bij een samenhangend landschapsbeheer.

Met de invoering van het natuurakkoord in 2012,  waarin sprake is van gecentraliseerd natuurbeleid, stopt het rijk met landschapsbeleid zonder een georganiseerde overdracht aan de provincies, vindt Eric Luijten, Rijksadviseur voor Landschap en Water. ‘Het landschap is min of meer te vondeling gelegd’, zegt hij in juli 2014 in een artikel ’Landschapsbeleid gaat als hete aardappel rond’ in Landwerk. In een onlangs uitgebracht advies aan het Interprovinciaal Overleg (IpO) schrijft hij dat de inspanningen van de gezamenlijke provincies niet leiden tot een samenhangende benadering van de nationale landschappelijke structuren van ons land.

Gereedschap

Voor alle partijen die betrokken zijn bij landschapsbeleid, hebben Alterra-onderzoekers een kaart gemaakt waarin de essentiële kenmerken van de Nederlandse landschappen zijn verwerkt. De landschappelijke constitutie van Nederland – zo is die kaart genoemd – is bedoeld als een ‘behulpzaam stuk gereedschap’. De kaart die zich beperkt tot topografische gegevens die met het landschap geassocieerd worden, maakt duidelijk hoe de samenhang is. De kaart kan helpen bij de voorbereiding van besluiten over ruimtelijke ontwikkelingen of opgaven met een bovenlokaal karakter.

Hoe je die kaart kunt gebruiken, lichten de initiatiefnemers in hun advies toe. Zo hebben ze als illustratie de huidige Nationale Parken en de eigendommen van Staatsbosbeheer op deze kaart geprojecteerd. Die beelden roepen vragen op over de landschappelijke representativiteit en spreiding van de huidige Nationale Parken, of over de schaal, de afmetingen en de samenhang van de terreinen van het Staatsbosbeheer.

(Bron: fotowedstrijd Groen Kennisnet, foto: Ton van den Born)