Menu
Nieuws

Kaart voor landschapsbeheer

Met de decentralisatie van het natuurbeleid is het landschapsbeheer versnipperd, vindt Eric Luijten. Een landschapskaart kan beleidsmakers helpen bij een samenhangend landschapsbeheer.

false

Links

(2)