Menu
Nieuws

Kabinet trekt geld uit voor innovatie en opkoop bedrijven

Als oplossing voor de stikstofproblematiek stelt het kabinet geld beschikbaar voor innovatie en verduurzaming van stallen, voor gerichte opkoop van veehouderijen en voor boeren die willen omschakelen naar kringlooplandbouw. En er komen coaches om boeren te helpen stikstofreducerende maatregelen te kunnen nemen.

false

false

Links

(3)