Menu
Nieuws

Kaderrichtlijn Water: verlaging stikstofuitspoeling is nodig

Om in 2027 aan de normen voor de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) te voldoen, moet de stikstofuitspoeling in het zuidelijk en oostelijk zandgebied met meer dan 40% en soms meer dan 70% te worden verminderd. Met teeltmaatregelen en beter bodembeheer is al veel mogelijk.

false