Nieuws

Kalveren: hou ze uit de tocht

Klimaat speelt een belangrijke rol bij de weerstand van kalveren. Kou, tocht en vocht zijn funest. De klimaatbehoefte van kalveren verandert naarmate ze ouder worden.

Kalveren kun je op grond van hun klimaatbehoefte indelen in vijf groepen, schrijft vakblad Veehouder en Veearts in het artikel 'Jongveeklimaat is maatwerk'. Pasgeboren kalveren hebben een temperatuur van 20-25 °C nodig. Daarna, tot een week of drie vragen ze een temperatuur van 15-25 °C. Oudere kalveren vragen tot het spenen een temperatuur van 5-15 °C. Na het spenen, tot een maand of zes kunnen kalveren zich zelf warm houden, maar blijven ze nog gevoelig voor afkoelen. En vanaf een maand of zes verschilt hun klimaatbehoefte nauwelijks van volwassen koeien.

Weerstand

Kalveren die afkoelen, verliezen weerstand. Je moet dus zorgen dat je het stalklimaat aanpast aan de behoeften van de kalveren. Drie rundveedierenartsen delen hun ervaring in het artikel. Als een heel koppel het niet goed doet, vage klachten heeft, dan komt klimaat in het vizier, zo is de ervaring van Han ten Brinke. De keuze voor een klimaatsysteem in de stal is maatwerk, vinden de dierenartsen. Tocht kan een probleem zijn in oude loopstsallen die omgebouwd worden tot jongveestal. Het is een aandachtspunt wanneer je mechanische ventilatie toepast.

Iglo

Toch kun je kalveren wel buiten houden, zelfs in het koude seizoen. In het artikel Kalf beter buiten of binnen? in vakblad Veeteelt is te lezen dat voor de diergezondheid huisvesting buiten goed is, mits je aan voorwaarden voldoet: een kalf moet droog liggen, uit de wind of tocht staan, voldoende beschikken over voer en melk en een dik pak stro hebben om in te liggen, aldus Alien van der Hem, marketing manager jongvee bij ForFarmers. Zelfs in het koude seizoen kun je kalveren buiten houden in een kalveriglo. Je moet zorgen dat de opening dan wel uit de wind geplaatst is.

(Bron Pixabay foto: CLM)