Nieuws

Kalverhouders en melkveehouders leren van elkaar

Het percentage kalversterfte vertoont de laatste jaren een licht stijgende lijn. Verschillende factoren spelen daarbij een rol. Om grip te krijgen op kalfgezondheid, leren kalverhouders en melkveehouders van elkaar in netwerkgroepen.

Gezonde kalveren zijn van levensbelang voor melkveehouders en kalverhouders. Om te werken aan kalfgezondheid, bracht LTO Nederland met verschillende partners ín 2016 het plan 'Vitaal, gezond en duurzaam kalf' uit. Kern van dat plan is transparantie en informatie-uitwisseling. Daarom zijn netwerkgroepen opgezet waarin melkveehouders en kalverhouders participeren. Uit het artikel 'Enorme behoefte aan informatie' in vakblad Melkvee blijkt dat beide groepen ondernemers snakken naar informatie uit de andere sector.

Medicijnen

Het vakblad beschrijft een tweede bijeenkomst van  zo'n netwerkgroep op het kalverbedrijf van Henry en Evelien Smit in Nieuweroord. De kalverhouders zeggen dat ze bijna niets weten van de voorgeschiedenis van de kalveren op hun bedrijf. Smit - die 1800 witvleeskalveren houdt - weet bijvoorbeeld niet of zijn kalveren op het melkveebedrijf zijn behandeld met medicijnen. De 1800 kalveren van hem kunnen van 1800 verschillende bedrijven komen.

Tijdens de bijeenkomst is er discussie tussen melkveehouders en kalverhouders over het voer, de voersystemen en hygiëne. Zo is er een kalverhouder die zich zorgen maakt over het gebruik van drinkautomaten bij de melkveehouders. Maar de melkveehouders verzekeren dat kalveren voor de mesterij nooit bij een drinkautomaat komen.

Kalversterfte

Kalversterfte is een van de gespreksonderwerpen tijdens de bijeenkomst. Uit cijfers blijkt dat het percentage kalversterfte de laatste jaren een licht stijgende lijn laat zien. Die constatering was ook een van de aanleidingen voor het het plan 'Vitaal, gezond en duurzaam kalf'. Kalverdiarree is een belangrijke oorzaak. Wil je diarree behandelen, dan moet je weten wat de oorzaak is. Je kunt dat achterhalen met een mestmonsterset die je voor een paar tientjes koopt. Maar er zijn meer factoren die een rol spelen. Zo maakt adviseur Jasper van Mensvoort in een grafiekje duidelijk dat de steeds strengere eisen aan het antibioticumgebruik effect hebben op het percentage kalversterfte.

Een andere aandachtspunt is het voer van koeien, met name tijdens de droogstandperidoe. Voor de ontwikkeling van de placenta en voor de vitaliteit van het kalf, hebben koeien mineralen nodig. Extra ijzer zou goed zijn, maar melkveehouders zijn daar nog niet zo voor te porren. Uit het artikel blijkt dat de bijeenkomst voor zowel melkveehouders als kalverhouders erg leerzaam is.

(Bron foto: Shutterstock)