Nieuws

Kamer neemt motie aan tegen onverdoofd doden van paling

Een motie van de Partij voor de Dieren voor een verbod op het onverdoofd doden van palingen door middel van een zoutbad is afgelopen woensdag door de Tweede Kamer aangenomen.

Doden van paling

Paling wordt vaak gedood door ze in een zoutbad te leggen. Deze methode werd al in 2003 door de Raad voor Dierenaangelegenheden (RDA) als wreed bestempeld. De Partij voor de Dieren heeft in maart een motie ingediend waarin opgeroepen wordt deze methode te verbieden. Een meerderheid bestaande uit PvdD, SP, PvdA, GL, D'66 en de PVV stemde voor de motie.

Verdoving is mogelijk

Er is een methode voor het welzijnsvriendelijk verdoven van paling voor de slacht. De nieuwe methode maakt gebruik van een elektrische stroom, waarvan vaststaat dat de dieren onmiddellijk het bewustzijn verliezen. Het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie heeft het onderzoek naar deze methode gefinancierd. Het Dierenwelzijnsweb berichtte in februari  over deze ontwikkeling.


(Bron foto: Shutterstock)