Nieuws

KANO-quickscan: Breng natuurkansen in kaart

Bosrand - MabelAmber via Pixabay
Bron foto: MabelAmber, Pixabay (Pixabay License)
Samenvatting
  • Onderwerp
    Natuurontwikkeling
  • Interessant voor
    Beheerders
Bekijk de bronnen
De KansenAnalyse voor NatuurOntwikkeling (KANO) is een quickscan die de kansen voor natuurgebieden in beeld brengt, en inventariseert welke acties bijdragen aan de verbetering van de algehele natuurkwaliteit. De webtool is ontwikkeld door onderzoekers van Naturalis, in het kader van het LIFE IP All4biodiversity project.

De KANO-tool geeft betrokken partijen, zoals beheerders, provincies, gemeenten, agrariërs, waterschappen en natuurexperts een stem op het gebied van natuurherstel, en maakt inzichtelijk welke onderwerpen een positieve impact kunnen hebben op de (regionale) natuurkwaliteit. 

Gezamenlijke visie

"De KANO is toepasbaar op een zelf te definiëren gebied, en kan dus op een landschap met zowel een natuurgebied als een omliggend gebied worden toegepast", vertelt Marten Schoonman, adviseur bij Naturalis en projectleider van de tool-ontwikkeling. "De KANO is juist daarom erg geschikt als onderbouwing voor een langetermijnvisie, en geeft handvatten hoe deze vervolgens kan worden bewerkstelligd", vervolgt hij. "Door alle stakeholders vanaf het begin bij het proces te betrekken, wordt de basis gelegd voor een gezamenlijk stappenplan. Dit komt de daadwerkelijke implementatie ten goede."

De KANO is bedoeld voor diverse partijen binnen een gebied. De tool wordt geïnitieerd en begeleid door de provincie, en vervolgens uitgezet bij betrokken partijen in een specifiek landschap."Op deze manier wordt er optimaal gebruik gemaakt van de aanwezige gebiedskennis en expertise, om zo samen tot de belangrijkste inzichten met betrekking tot natuurkansen te komen", legt Schoonman uit.