Nieuws

Kans voor kringlooplandbouw, mits er een verdienmodel is

Samenvatting
  • Onderwerp
    Verdienmodel Kringlooplandbouw
  • Interessant voor
    Akkerbouwer, Multifuntionele Landbouwer
Bekijk de bronnen
Het kringloopdenken zal in de toekomst een blijvende rol krijgen in de landbouw, zeggen verschillende experts in een artikel in BNDR. Maar wil kringlooplandbouw echt van de grond komen, dan moet er wel een verdienmodel achter zitten.

Kringlooplandouw is een duurzaam alternatief voor de landbouw in Nederland volgens demissionair landbouwminister Carola Schouten. In september 2019 presenteerde ze haar landbouwvisie waarin kringlooplandbouw centraal staat. Maar is het ook echt een lichtpunt vraagt het NAJK zich af in een artikel in vakblad BNDR. Is het een duurzaam alternatief? Of blijft het bij een sprookje? Het NAJK legde vijf stellingen voor aan zes vertegenwoordigers van partners. Zij geven in het artikel hun visie over het thema 'Kringlooplandbouw in een wereldmarkt'.

Verdienmodellen

Krignlooplandbouw is geen sprookje. Dat wordt al snel duidelijk in het gesprek over de eerst stelling: 'Kringlooplandbouw is noodzakelijk om over vijftig jaar nog te kunnen boeren'. Het kringloopdenken zal in de toekomst een prominente rol spelen in de landbouw, denkt Pieter Wolleswinkel van For Farmers. Belangrijke aspecten daarbij zijn verbetering van de bodemkwaliteit, vermindering van de emissie van schadelijke stoffen en een beperkt gebruik van eindige grondstoffen. Maar dan moet er wel aandacht besteed worden aan verdienmodellen, aldus Marcel van de Tillaart van Flynth.

Kringlooplandbouw is een goede manier om een robuuste veestapel in de benen te houden, zeggen de deelnemers aan de discussie. Krimp van de veestapel kan nooit een doel op zich zijn, zegt Pieter Wolleswinkel van For Farmers. Wil je kringlooplandbouw vorm geven, dan speelt vee daar een belangrijke rol in, bijvoorbeeld voor de verwaarding van reststromen uit de levensmiddelenindustrie.

In de discussie over de vraag of kringlooplandbouw zorgt voor financiële ruimte voor de boer, zegt Gea Bakker-Smit van Rabobank dat kringlooplandbouw zeker voordelen beidt omdat er efficiénter wordt omgegaan met grondstoffen. De principes van kringlooplandbouw kunnen voor kostenbesparingen zorgen. Maar er moet wel aandacht besteed worden aan een goed verdienmodel voor de boeren. Het is een uitdaging om dat waar te maken.

Kansen

Kan Nederland met kringlooplandbouw onafhankelijk worden van het buitenland? Op die vraag zijn de deelnemers aan discussie duidelijk. Dat is een illusie. Het klimaat houdt niet op bij de grens. En het is niet verstandig om verbetering van klimaat en natuur slechts vanuit een regionaal of nationaal standpunt te bekijken, volgens Pieter Wolleswinkel.

Tot slot komen de deelnemers aan de discussie in het artikel met een aantal aanbevelingen voor boeren: Denk in kansen en omarm een benadering zoals kringlooplandbouw om de consument te laten zien waar we zo goed en uniek in zijn, aldus Tinka Jongsma van Friesland Campina.

(Bron foto: Thinkstock)

Bronnen

(5)