Menu
Nieuws

Kansen in boomkwekerij voor brede arbeidsmarkt

De Participatiewet, ingaande per 2015, impliceert gevolgen én kansen zoals voor de boomteeltsector. Kijk niet alleen naar mensen met een beperking, ook naar herintreders en schoolverlaters.

false

false

false

false

false

Links

(1)