Nieuws

Kansen in boomkwekerij voor brede arbeidsmarkt

De Participatiewet, ingaande per 2015, impliceert gevolgen én kansen zoals voor de boomteeltsector. Kijk niet alleen naar mensen met een beperking, ook naar herintreders en schoolverlaters.

Dit is te lezen in Boom in Business. In het artikel Gevolgen van de nieuwe Participatiewet voor de boomteeltsector is te lezen wat de wet, die de Wet Sociale Werkvoorziening (SW-wet) vervangt, inhoudt.

Subsidie en begeleiding

Ook de (sociale werkvoorziening-)kwekerijen hebben namelijk hun handtekening gezet onder het sociaal akkoord voor de uitvoering van de wet. In totaal moeten 400.000 mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk. Vragen die in het artikel aan de orde komen zijn of er wel genoeg arbeidsplaatsen zijn, hoe de (loonkosten)subsidie is geregeld en wat de maximale vergoeding is voor begeleiding. Te lezen is verder dat ‘beschut werken’ -mensen met een arbeidscapaciteit van 0 tot 30 procent- ook onder de Participatiewet blijft bestaan.

Opfleuren

Ondernemers zijn benieuwd wat gemeenten voor de Participatiewet over hebben. Verder komen diverse samenwerkingsvormen, zoals met re-integratiebedrijven, aan bod. Een aantal ondernemers is aan het woord over zijn verwachtingen van de nieuwe wet en ervaringen met de SW-wet. Twee broers die samen een onderneming hebben zeggen liever te werken met de SW-wet dan met Oost-Europeanen.

Volgens de broers zetten zij geen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in vanwege het MVO-certificaat (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen). ‘Wij zien hoe deze mensen opfleuren van het werk dat ze mogen doen. Ze voelen zich weer gewaardeerd!’ [...] Wij doen het [...] echt vanuit ons hart. Wij hebben namelijk geen klanten die om een MVO-certificaat vragen.’


(Bron foto: Thinkstock)

Links