Menu
Nieuws

Kansen voor natuurlijk kapitaal

Benutting van natuurlijk kapitaal betekent dat je bij economische activiteiten als voedselproductie of drinkwaterwinning niet alleen rekening houdt met gevolgen voor de natuur, maar waar je, voor zover mogelijk, ook de nuttige diensten van natuur gebruikt. Er is veel natuurlijk kapitaal. Kansenkaarten brengen dat natuurlijk kapitaal in beeld.

false