Nieuws

Kansen voor natuurlijk kapitaal

Benutting van natuurlijk kapitaal betekent dat je bij economische activiteiten als voedselproductie of drinkwaterwinning niet alleen rekening houdt met gevolgen voor de natuur, maar waar je, voor zover mogelijk, ook de nuttige diensten van natuur gebruikt. Er is veel natuurlijk kapitaal. Kansenkaarten brengen dat natuurlijk kapitaal in beeld.

De overheid wil tot een meer 'natuurinclusief' beleid komen: een beleid waarbij we mogelijk gebruik maken van de nuttige diensten van natuur of het 'natuurlijk kapitaal', en waarbij we rekening houden met de gevolgen van ons handelen voor de natuur. Er zijn al veel initiatieven waarbij dat natuurlijk kapitaal ingezet wordt. Je kunt denken aan de inzet van natuurlijke plaagbestrijding bij voedselproductie, of bij zaken als drinkwaterwinning en waterveiligheid.

Kansen

In de agrarische sector zijn het meestal de koplopers die zich bewust zijn van het natuurlijk kapitaal. Om te zien of je die benutting kunt opschalen, hebben onderzoekers een verkenning uitgevoerd. Waar liggen de gebieden met de meeste kansen voor benutting van natuurlijk kapitaal? Wat moet je doen om benutting van het natuurlijk kapitaal in gang te zetten.

Kaarten

Het rapport 'Kansenkaarten voor duurzaam benutten Natuurlijk Kapitaal' laat de resultaten van die verkenning zien. Er zijn kaartbeelden met 'hotspot'. Plekken waar je de voedselproductie of drinkwaterwinning kunt verduurzamen. Uit de kaarten in het rapport blijkt bijvoorbeeld dat de combinatie natuur en waterveiligheid vooral kansrijk is op die locaties waar een urgente waterveiligheidsopgave ligt. Veel kaarten vind je in de bijlagen van het rapport, bijvoorbeeld kaarten die laten zien waar bedrijven in Nederland afhankelijk zijn van van natuurlijk kapitaal als schoon water.

Atlas

Meer informatie over het 'Natuurlijke kapitaal' vind je op de interactieve 'Atlas Natuurlijk Kapitaal'. Je vind er praktijkvoorbeelden, denk aan stadslandbouw, duurzaam bosbouwbeheer of ziekte- en plaagregulatie op natuurlijke wijze. En de kaarten, die op de Atlas Natuurlijk Kapitaal beschikbaar zijn, laten zien waar je bijvoorbeeld een groot aanbod hebt aan natuurlijke bestuiving, waar de kans op natuurlijke plaagonderdrukking het grootst is of hoe de belevingswaarde van het landschap is.

(Bron foto: Shutterstock)