Nieuws

Kansen voor nieuw ooibos in Nederland

Samenvatting
  • Onderwerp
    Ontwikkeling Ooibossen
  • Interessant voor
    Terreinbeheerder, Grond- en Loonwerker, Hovenier / Groenvoorziener
Bekijk de bronnen
Ooibossen, bossen langs de rivieren, zijn soortenrijke bossystemen en passen in een natuurlijk rivierenlandschap. De afgelopen 25 jaar zijn in Nederland op diverse plekken ooibossen ontwikkeld. De Kennis over ooibossen is gebundeld in een brochure.

Een ooibos is een natuurlijk bos dat je kunt vinden op de natuurlijke overstromingsvlaktes van de grote rivieren. Ooibossen worden gekenmerkt door een specifieke begroeiing met bijvoorbeeld schietwilg, kraakwilg, zwarte populier en abeel: de zachthoutooibossen, of met essen, iepen en zomereik: de hardhoutooibossen. Zachthoutooibossen vind je in de lager gelegen terreinen die vaker overstromen. Hardhoutooibossen vind je in gebieden die minder vaak overstromen. Ooibossen zijn interessant omdat ze rijke ecosystemen zijn met een gevarieerde flora en fauna.

Plan Ooievaar

Tot midden jaren tachtig vond je in Nederland weinig echte ooibossen. Sinds de presentatie van het ‘Plan Ooievaar’ in 1986 werden veel nieuwe natuurgebieden en een natuurlijker rivierenlandschap gerealiseerd en ontstond er ook ruimte voor de ontwikkeling van ooibossen. Terreinbeheerders hebben vanaf de jaren '90 veel kennis opgedaan over de ontwikkeling van die ooibossen. Die kennis is gebundeld in een brochure 'Ooibossen, Van ‘Ooievaar’ tot ‘Stroomlijn’'.

Die brochure gaat in op de ecologie, het beheer, de hoogwaterveiligheid en inrichting van de uiterwaarden voor ooibossen. In de brochure wordt onderscheid gemaakt tussen  zachthout- en hardhoutooibossen en de rivierbegeleidende elzenbroekbossen. Opvallend is dat ooibossen een rijke variatie aan mossen. korstmossen en schimmels laat zien. Ook bijzonder is een lianenbegroeiing met onder meer hop, bosrank en besanjelier. Je vindt in ooibossen grote aantallen broedvogels, vleermuizen en - uiteraard - bevers.

Afwegingskader

Vanuit de Europese habitatrichtlijnen heeft Nederland in het natuurbeleid als verplichting opgenomen meer ooibos te realiseren. Maar tegelijkertijd merken beheerders dat ze vanuit het oogpunt van hoogwaterveiligheid vanuit het rivierbeheer tegen beperkingen aanlopen. Een ooibos kan de doorstroom van grote hoeveelheden water immers beperken.

Om de juiste afwegingen te kunnen maken voor de ontwikkeling van ooibossen is er een Afwegingskader Ooibos ontwikkeld: een online GIS-applicatie. Die applicatie geeft antwoord op vragen: Waar mogen ooibossen zich ontwikkelen? Waar kun je de meeste natuurwinst boeken?  Je plant een van de zes ooibostypen in en je ziet welke biodiversiteit erbij hoort en waar dit veilig kan.

Over dit Afwegingskader is in december een webinar georganiseerd.

(Bron foto: Flickr Hans Willems)

Bronnen

(4)