Nieuws

Kansen voor robuuste natuur in Nederland

In Nederland is ruimte voor robuuste natuur, natuur die tegen een stootje kan en een tegelijkertijd een nuttige functie heeft. Er liggen kansen in agrarische gebieden, langs grote rivieren of beken bijvoorbeeld, en zelfs in stedelijke gebieden.

Het kabinet schrijft in 2014 in de Natuurvisie dat het naar een robuuste en veelzijdige natuur wil. Robuuste natuur is natuur die tegen een stootje kan. Die natuur moet de invloed van de samenleving kunnen verdragen en moet passen bij het veranderende klimaat. Daarnaast moet die natuur ruimte bieden aan natuurlijke processen, en duurzaam en betaalbaar zijn. En het moet voor de maatschappij van nut zijn omdat het ecosysteemdiensten biedt.

Locaties

Maar wat betekent dit concreet? Wat zijn criteria voor robuuste natuur? Waar vind je robuuste natuur? En waar liggen kansen om robuuste natuur te ontwikkelen? Onderzoekers van Wageningen Environmental Research (Alterra) voerden daarom in opdracht van de overheid een verkenning uit. Ze zochten naar kansrijke locaties en ontwikkelden een kansrijkdomkaart voor Nederland.

Voorbeelden

Robuuste natuur is natuur die zo stevig is dat verstoringen de natuur niet wezenlijk veranderen, zo is te lezen in het rapport 'Kansen voor ontwikkeling van robuuste natuur in Nederland'. In die natuur vinden natuurlijke en landschapsvormende processen plaats. Er is een natuurlijke populatiedynamiek van grote zoogdieren; dood hout blijft er liggen. In het rapport worden zes voorbeelden genoemd die kenmerken van robuuste natuur vertonen. De Veluwezoom en de Gelderse poort op de Veluwe zijn voorbeelden, net als de Oostvaardersplassen. Andere voorbeelden zijn beekdalen: het Hunzedal en het Geuldal. Ook de Noord-Hollandse duinen worden als voorbeeld genoemd.

Kansen

Als je echt robuuste natuurgebieden hebt, heb je lage beheerslasten, bovendien bieden die gebieden ecosysteemdiensten zoals wateropvang. Zet je alle criteria op een rij, dan zijn er in Nederland vooral kansen voor robuuste klimaatbestendige natuur langs de grote rivieren en in de beekdalsystemen. De onderzoekers noemen Midden-Drenthe, de Gelderse vallei en enkele watersysteemeenheden van de Friese boezem als voorbeeld. Maar je kunt robuuste natuur zelfs in stedelijke gebieden realiseren. Daar kunnen robuuste natuur en meer natuurlijke processen een belangrijke bijdrage leveren aan het verbeteren van ecosysteemdiensten en aan de lokale biodiversiteit.

(Bron fotowedstrijd Groen Kennisnet Foto Nick Peeters)