Nieuws

Kansen voor suiker als grondstof chemie

Suiker is in de eerste plaats bekend als voedingsmiddel, maar het is ook zeer geschikt als vervanger van fossiele grondstoffen voor de productie van chemicaliën en materialen. De omschakeling vraagt wel om nieuwe processen en ketens.

Wageningen UR heeft onderzocht welke processen gebruikt kunnen worden om grondstoffen te verwerken tot suikers voor de chemie. Daarbij moet je niet denken aan de kristalsuiker die je in je koffie doet. Voor de chemische industrie kan een van de halffabricaten uit de verwerking van suikerbieten, zoals diksap, wel eens veel geschikter zijn.

Voorbeeldketens

In het rapport Suiker als grondstof voor de Nederlandse Chemische industrie zijn verschillende voorbeeldketens uitgewerkt voor veel gebruikte chemische grondstoffen, bijvoorbeeld melkzuur uit maïs en ethanol uit tarwe. Daarbij hebben de onderzoekers ook geprobeerd in te schatten hoeveel suiker er nodig zou zijn om de Nederlandse chemie in de toekomst van grondstoffen te voorzien.

Food en non-food

Een potentieel probleem bij biobased-grondstoffen is dat gewassen voor non-food toepassingen concurreren met voedselproductie. Vooral bij toepassing van suiker als grondstof voor chemie speelt dit heel duidelijk. Dit kan deels worden opgelost door reststromen van voedselproductie te gebruiken voor non-food toepassingen. Op die manier kan zoveel mogelijk rendement uit een gewas gehaald worden.

Suikerquotum

Op dit moment is er in Europa nog een suikerquotum, waarbij te veel geproduceerde suiker tegen een lagere prijs voor non-food toepassingen gebruikt kan worden. Na 2017 verdwijnt het quotum. Hierdoor zal het prijsverschil verdwijnen en non-food suiker relatief duurder worden. Aan de andere kant zal het aanbod dan waarschijnlijk een stuk groter worden, waardoor de prijs weer daalt. Zowel voor de boeren en suikerindustrie aan de ene kant, als de chemische industrie aan de andere, kan het interessant zijn als er meer toepassingen komen voor bijvoorbeeld suikerbieten.


(Bron foto: Pixabay)