Nieuws

Kansen voor varkensvleesconcepten uitgelicht

In vakblad Pig Business wordt gesteld op basis van onderzoek dat de marktkansen voor varkensvleesconcepten nog lang niet zijn uitgeput. Zo blijkt uit onderzoek dat zo’n 20% van de consumenten wel meer wil betalen, mits het voedsel voldoende interessant is.

‘De afzet kan nog verdubbelen’, is te lezen in het intro van het artikel ‘Nog volop kansen voor concepten’. Momenteel is het reeds zo dat van al het verse varkensvlees dat in Nederland wordt verkocht, 20 tot 25% onder de vlag van concepten bij de consument belandt.

Concepten

Het artikel benoemt diverse concepten, denk aan Good Farming Star (Beter Leven) en Scharrelvarken. Pig Business: ‘Het volume aan varkensvlees dat via dergelijke concepten wordt verkocht, is de afgelopen vijf jaar hard gegroeid, blijkt uit een recent rapport van ABN Amro’ (rapport 'In concept naar consument - ...')

Zie ook een eerder bericht op Groen Kennisnet (‘Eén schakel kan rol kostprijs niet veranderen’) waarin naar dit rapport wordt verwezen. In dat artikel ook aandacht voor Varken van Morgen. Pig Business meldt dat producten van dit concept vanaf 2015 in de schappen liggen.

Geen verschil: prijs wordt leidend

Het vakblad besteedt verder aandacht aan het onderzoek dat rondom dit onderwerp is en wordt verricht. Zo blijkt de wijze waarop dieren gehouden worden ‘pas’ het vierde argument te zijn op basis waarvan consumenten kiezen voor een bepaald vleesproduct. Smaak, prijs en gezondheid bepalen de boventoon

De uitkomsten van onderzoek laten kansen zien, zo is te lezen in het vakblad: ‘De smaak en het gezondheidsaspect van vlees, dat zijn waarde-aspecten waar in Nederland nog heel weinig mee wordt gedaan in de afzet. Daar liggen kansen die echt uitstijgen boven de eisen van het Varken van Morgen [...] Als mensen geen verschil kunnen zien of proeven, kiezen ze voor de laagste prijs’.

Differentieer op smaak

In het blad wordt door geïnterviewden verder de optie genoemd dat initiatiefnemers van concepten zouden kunnen samenwerken met andere initiatiefnemers op dit vlak. Verder worden vooral kansen gezien voor middelgrote varkensbedrijven (1000 tot 3000 vleesvarkensplaatsen), vierkantsverwaarding (verwerking conceptvlees in andere producten zoals worsten of vleeswaren) en bijvoorbeeld door op smaak te differentiëren.


(Bron foto: Pixabay)