Menu
Nieuws

Kansenkaarten voor agrobiodiversiteit, klimaat en water

Een grondgebonden landbouw kan bijdragen aan een verbetering van de waterkwaliteit en de biodversiteit. Daarnaast kun je door gerichte maatregelen werken aan een klimaatneutrale bedrijfsvoering. Drie kansenkaarten laten zien welke mogelijkheden er zijn.

false

Links

(7)