Nieuws

Kansrijke zeewierteelt in kinderschoenen

'Zeewierteelt heeft enorme potentie' kopte vakblad Milieu onlangs. Maar 'qua gewaskennis verkeren we nog in het stenen tijdperk'. Dit wordt bevestigd in een rapport over de marktkansen van het gewas.

In de analyse Dutch seaweed – An economic analysis of Dutch seaweed (proteins) in the food and feed industry, is te lezen dat als blijkt dat zeewierproteïnen specifieke functionaliteiten hebben, de prijs fors zou kunnen stijgen.

Kennislacune en Zeewiercentrum

In Milieu (Zeewier heeft enorme potentie) wordt vooral ingehaakt op de kennislacunes betreffende de teelt. Zo is van veredeling nauwelijks sprake geweest, is de levenscyclus van het gewas vrij ingewikkeld, is weinig bekend over de gevolgen van zeewierteelt op het mariene ecosysteem en weinig over de meest geschikte soorten voor grootschalige teelt.

Een onderzoeker van het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ) laat in Milieu weten dat kennis van gewas dankzij enkele koplopers snel zal toenemen. Bovendien is de recente opening van het Zeewiercentrum op Texel 'een belangrijke opsteker'.

Productie en kosten

In de economische analyse staat dat in alle stadia van de zeewierketen nog veel onzekerheden bestaan. Bijvoorbeeld: wat zijn de verwachtte kosten van aflandige (offshore) zeewierteelt. Dit beïnvloedt immers de kostprijs. Vooralsnog worden de kosten geschat op tussen de € 1,019 en € 2,500 per ton. Daarbij wordt aangetekend dat het optimale ontwerp voor zeewierteelt nog niet gevonden is.

Naast productiekosten, beïnvloeden de specifieke proteïneneigenschappen de uiteindelijke kostprijs van zeewier voor humane consumptie. Meer onderzoek is nodig naar deze eigenschappen. Voor de diervoederindustrie is meer kennis vereist betreffende de verteerbaarheid van zeewier.

Kostprijs en eindproduct

De kostprijs is dus afhankelijk van diverse verdere bevindingen, maar ook van de wijze waarop het gewas wordt aangeboden: vers, gedroogd of als geïsoleerde zeewierproteïnen. Laatgenoemd isolatieproces is echter kostbaar. De schatting is dat vers Nederlands zeewier in bulkhoeveelheden verkocht kan worden tussen de € 10,- en € 20,- per kilo. Het gewas Ulva levert met € 10,- wellicht het minste op, maar wordt in de voedingsindustrie wel beschouwd als gewas met de meeste kansen. Het 'duurste ' gewas Palmaria zou voor € 20,- verkocht kunnen worden.

Gedroogd levert zeewier als bulkproduct, naar schatting, tussen de € 30,- en € 60,- op. Betreffende de diervoederindustrie wordt gesproken over een bulkprijs van ongeveer € 1,- per kilo, vergelijkbaar met de prijs van soja. Kan worden aangetoond dat zeewier als diervoeder extra voordelen biedt, dan kan de prijs stijgen tot € 2,- à € 4,- per kilo.

Meer informatie over (duurzaam) zeewier telen, de productkansen in diverse markten (zoals ook de chemische industrie en energiemarkt [biobrandstof]) is ook te vinden in een eerder verschenen rapport: A Triple P review of the feasibility of sustainable offshore seaweed production in the North Sea.


(Bron foto: Pixabay)