Nieuws

KCNL mede-ondertekenaar Bijenstrategie

Op maandag 22 januari heeft een groot aantal overheden, bedrijven, landbouw- en maatschappelijke organisaties de Bijenstrategie ondertekend, waaronder het Kenniscentrum Natuur en Leefomgeving (KCNL). Ook de minister van LNV zette haar handtekening. Het belangrijkste doel: in 2030 een gezonde populatie van honingbijen en wilde bijen om zo bij te dragen aan biodiverse natuur en duurzame landbouw.

Veel van onze voedselgewassen zijn afhankelijk van bestuiving door bijen. Zonder een gezonde bijenpopulatie neemt de opbrengst en de kwaliteit af. Helaas gaat het niet goed met de bijen, en dat geldt zowel voor de honingbij als de wilde bijen. Daarom slaan alle ondertekenaars van de Bijenstrategie de handen ineen om de bij weer vooruit te helpen. Een extra inzet bovenop alle initiatieven die er al zijn voor de (honing)bij.

KCNL partner in bijen-initiatieven van Citaverde

Het KCNL is partner in diverse initiatieven die het Citaverde College heeft opgestart. Zo wil attractiepark Toverland niet alleen bezoekers trekken, maar ook bijen, door met de groene inrichting te zorgen dat er jaarrond voedsel is voor de beestjes. Ook komen er symposia en lesmaterialen over de bij.

Fotobijschrift: Namens de KCNL ondertekent programmamanager Evelyne van Dongen (midden) de Bijenstrategie. Ook Ans Christophe (links) en Ger van Laak (rechts) van Citaverde zetten hun handtekening.