Nieuws

Kenmerken plattelandsontwikkeling ‘nieuwe stijl’

Samenwerking binnen gebieden wordt belangrijker vanwege de druk op financiën. Netwerk Platteland stelt in een rapport dat zij op dit vlak steeds meer vragen krijgt: hoe geef je een gebiedsorganisatie nieuwe stijl vorm? Het netwerk zet onderscheidende kenmerken op een rij.

Hiertoe heeft zij een aantal gebieden en deelnetwerken onder de loep genomen. De uitkomst is dat een nieuwe generatie gebiedsorganisaties voldoet aan een zevental kenmerken.

Onderscheidende kenmerken

De kenmerken waarmee een gebiedsorganisatie nieuwe stijl zich onderscheidt zijn:

  • Werkt integraal
  • Is verbinder
  • Zet activiteiten in gang
  • Boort meerdere financiële bronnen aan
  • Heeft een duidelijke leider
  • Heeft een flexibele organisatievorm
  • Is gelijkwaardig partner voor overheden

Sociaal kapitaal

Voornoemde kenmerken zijn in het rapport 'Op weg naar een nieuwe generatie gebiedsorganisaties' verder uitgewerkt. Daarin ook wat volgens Netwerk Platteland nodig is voor gebiedsorganisaties van de toekomst. Zo stelt zij: ‘zorg dat projecten niet te groot worden: mensen moeten het gevoel houden dat ‘het van hen is’ en ‘werk met elkaar aan echte problemen in plaats van een pot met geld weg te zetten’.

Het netwerk concludeert verder dat nu al te zien is dat netwerken actiever worden, minder afhankelijk zijn van de overheid, proberen los te denken van POP3 en dat gebiedsinitiatieven zich organiseren en er een beweging gaande is van geld naar sociaal kapitaal.

Voorbeelden

In het rapport worden de gebieden en deelnetwerken genoemd waaraan de adviezen zijn ontleend. Een in het rapport niet genoemd en zeer jong initiatief is O-gen. De tekst op de homepage van de website maakt duidelijk dat samenwerking binnen deze ‘gebiedscoöperatie’, 1 januari jongstleden opgericht, speerpunt is: ‘Met behoud van opgedane kennis en netwerk gaat zij de krachten nóg meer bundelen en samenwerking extra stimuleren. Zoals op het terrein van agrarisch ondernemen, gebiedsmarketing en natuurontwikkeling’.

Op de site wordt via diverse menu’s , waaronder ‘Meewerken’, ‘Mee investeren’ en ‘Meedenken’, duidelijk opgeroepen tot aansluiting. De coöperatie O-gen richt zich op het landelijk gebied in de Gelderse Vallei, Heuvelrug en Kromme Rijnstreek.

Foto: Thinkstock