Nieuws

Kennis ontwikkelen met Topbodem-boeren

Om kennis over bodemprocessen te vergroten, volgt het project Topbodem vijf akkerbouwers die het beste uit hun bodem willen halen. Elke akkerbouwer heeft zijn eigen uitdaging.

Topbodem is een initiatief van Agrio en BLGG AgroXpertus en partners OCI Agro en Sibelco. Het project speelt in op de vraag om het kennisniveau over bodemprocessen te vergroten. Het project Topbodems gaat een aantal jaren vijf bedrijven in belangrijke akkerbouwregio's volgen. Met hulp van coaches willen de vijf boeren het beste uit hun bodem halen. In het artikel 'De boeren en bodems die Topbodem gaat volgen' stelt Akker magazine de vijf deelnemende boeren voor.

Verzilting

Een van die boeren is Maarten Janse, uit Wolphaartsdijk in Zeeland. Hij teelt aardappelen, suikerbieten, wintertarwe, wintergerst, graszaad en zomertarwe op oude schorren en slikken. Voor hem is verzilting de uitdaging, met name in droge periodes. Hij zoekt welke toepassingen goed zijn voor zijn bodem. Welke bemesting, bodemverbeteraars kan hij gebruiken om verzilting weg te werken? In een filmpje op Akkerwijzer vertelt hij wat zijn uitdagingen zijn.

Uitdaging

Voor elke regio in Nederland zijn er andere uitdagingen. Zo zijn in de Veenkoloniën stuiven en waterhuishouding een uitdaging waar René Speelman mee aan de slag gaat. Foppe-Jan Dijkstra in Groningen, die op kleigrond boert, wil de bodem vruchtbaar en weerbaar houden. En Paul en Gijs Krol, die in zuidoost Brabant boeren, willen ondanks een beperking in de bemestingsruimte afname van de bodemvruchtbaarheid voorkomen.


(Bron Fotowedstrijd Groen Kennisnet, foto Harm Geert Moesker)