Nieuws

Kennis over biologische landbouw voor onderwijs

Biologische landbouw is niet alleen een duurzame vorm van landbouw, maar ook een kennisintensieve bedrijfstak. Het netwerk 'Onderwijs voor biologisch' wil die kennis ontsluiten voor het onderwijs. Veel van die kennis vind je in het nieuwe kennisdossier 'Biologische landbouw'.

Biologische landbouw is een productiesysteem dat een natuurlijke balans nastreeft in de bodemgezondheid, gezondheid van ecosystemen en mensen. Ecologische processen, biodiversiteit en kringlopen spelen een belangrijke rol in deze vorm van landbouw. Ook in groen onderwijs groeit de belangstelling voor biologische landbouw. Daarom heeft Bionext met Terra in 2016 het initiatief genomen voor de start van het netwerk 'Onderwijs voor biologisch'. Groen Kennisnet ondersteunt dit netwerk met de ontwikkeling van een nieuw kennisdossier 'Biologische landbouw'.

Dossier

Het dossier geeft achtergrondinformatie en bestaat uit drie onderliggende dossiers: sectoren, thema's en leermiddelen. Zo vind je in het dossier 'Biologische landbouw - Sectoren' informatie over bedrijfstakken binnen de biologische landbouw, denk aan bloembollen, boomteelt of melkveehouderij. Het dossier thema's geeft informatie over bijvoorbeeld bodemvruchtbaarheid, markt en ketens of veredeling. En in het dossier leermiddelen vind je materialen voor vmbo, mbo en hbo.

Bij de inrichting van het dossier is rekening gehouden met de wensen van gebruikers binnen het groene vmbo, mbo en hbo.

(Bron foto: Shutterstock)

Publicaties

(4)