Nieuws

Kennisagenda voor vermaatschappelijking van natuur

Maatschappelijke organisaties, ondernemers en burgers zijn steeds vaker betrokken bij natuurbescherming of natuurbeheer. Vermaatschappelijking van de natuur is een trend die vraagt om andere beleidsafwegingen bij overheden. Een kennisagenda vormt een aanzet voor een onderzoeksprogramma.

In steeds meer sectoren in Nederland zijn er initiatieven waarin netwerken van burgers, ondernemers of maatschappelijke organisaties het initiatief nemen op terreinen waar tot voor kort vooral de overheid actief was. Dat gebeurt ook op het gebied van natuurbeheer of natuurbehoud. Zo zijn bedrijven, maatschappelijke organisaties en burgers actief om natuur te realiseren, te beschermen of te beheren. Dat proces waarbij de samenleving betrokken raakt bij natuur wordt ook wel de vermaatschappelijking van de natuur genoemd.

Samenleving

Er zijn twee verschillende bewegingen te onderscheiden in die vermaatschappelijking. Er is een beweging vanuit de samenleving zelf. Burgers en maatschappelijke organisaties nemen zelf initiatief, niet alleen als reactie op een terugtredende overheid maar ook omdat de samenleving mondiger is geworden en meer betrokken bij maatschappelijke doelen. Burgers zijn in staat om zelf het initiatief naar zich toe te trekken.

Overheid

Aan de andere kant streeft de overheid er ook naar publieke opgaven meer met de samenleving op te pakken of zelfs helemaal neer te leggen bij de samenleving. Dat doet de overheid door zaken te privatiseren of door te streven naar meer burgerparticipatie.

Kennisagenda

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) beschrijft het proces van vermaatschappelijking van de natuur in het rapport 'Naar een kennisagenda voor vermaatschappelijking van natuur'. Het PBL constateert dat dit proces een andere benadering vraagt van politiek-bestuurlijke afwegingen op het gebied van natuur bij overheden. Er ontstaan nieuwe kennisvragen. Wat betekent die vermaatschappelijking van de natuur in de praktijk? Wat betekent dit voor de rol van de overheid? Hoe evalueer je die vermaatschappelijking?

In het rapport komt het PBL tot een kennisagenda die een eerste aanzet vormt voor een onderzoeksprogramma.

(Bron foto: Thinkstock)