Menu
Nieuws

Kennisagenda voor vermaatschappelijking van natuur

Maatschappelijke organisaties, ondernemers en burgers zijn steeds vaker betrokken bij natuurbescherming of natuurbeheer. Vermaatschappelijking van de natuur is een trend die vraagt om andere beleidsafwegingen bij overheden. Een kennisagenda vormt een aanzet voor een onderzoeksprogramma.

false