Nieuws

Kennisbanken maken informatie over de diversiteit in landbouwhuisdieren en gewassen toegankelijk

Het Centrum voor Genetische Bronnen, Nederland (CGN) heeft samen met de bibliotheek van Wageningen University & Research de kennisbanken Genetische diversiteit landbouwhuisdieren en Plantaardige Bronnen ontwikkeld. De kennisbanken zijn toegankelijk via de website van het CGN.

De kennisbanken bestaan uit geselecteerde artikelen uit vak- en wetenschappelijke tijdschriften, boeken, films en websites. De focus ligt op informatie over Nederlandse landbouwhuisdieren en gewassen, en het belang van diversiteit hierin. Maar ook informatie over het belang van diversiteit op wereldschaal is opgenomen in de kennisbanken. Door de bibliotheek  worden steeds meer publicaties digitaal beschikbaar gemaakt, ook de wat oudere informatie uit de 19e en 20e eeuw.

De kennisbanken zijn gericht op een brede doelgroep: het onderwijs en daarnaast iedereen die geïnteresseerd is in diversiteit in gewassen en landbouwhuisdieren.

Genetische diversiteit landbouwhuisdieren

De kennisbank Genetische diversiteit landbouwhuisdieren wordt in samenwerking met Stichting Zeldzame Huisdierrassen (SZH) samengesteld. Zo worden onder andere actuele artikelen uit het vakblad 'Zeldzaam Huisdier' na een embargo-periode in de kennisbank opgenomen. Ook oudere publicaties zoals ‘De eerste inventarisatie van Zeldzame Huisdierrassen in Nederland’ uit 1978 en ‘Het Rundvee, zijne verschillende soorten, rassen en veredeling’ uit 1865 zitten in de kennisbank. Uiteraard zijn ook CGN rapporten en brochures in opgenomen. Naast de doelgroepen in het onderwijs zijn ook leden van verenigingen van hobbyfokkers doelgroep van deze kennisbank.

Plantaardige Bronnen

De Kennisbank Plantaardige Bronnen wordt gevuld met informatie over de diversiteit van granen, groenten en fruit, met een focus op oude rassen en gewassen. De informatie komt van diverse bronnen. Zo zijn bijvoorbeeld artikelen uit verschillende jaargangen van de tijdschriften Pomospost en Fructus opgenomen. Ook de brochures van het CGN, artikelen uit diverse tijdschriften, presentaties en beeldmateriaal uit tv programma’s zitten in de kennisbank. Naast de doelgroepen in het onderwijs zijn particuliere telers, geïnteresseerd in diversiteit en oude rassen, ook doelgroep van de kennisbank.

De kennisbanken worden in opdracht van het CGN samengesteld door de medewerkers van Bibliotheek Wageningen University & Research en het CGN in het project Groen Kennisnet. De kennisbanken worden regelmatig aangevuld met publiekelijk toegankelijke informatie.

Mocht u informatie tegenkomen of hebben die niet in de kennisbanken zit, maar waarvan u vindt dat deze er wel thuis hoort, dan kunt u dit laten weten via cgn@wur.nl

(Bron foto: Pixabay)