Nieuws

Kennisclips integraal bodembeheer

Ondergrondverdichting is een onderschat probleem voor de landbouw. Om de sluipende achteruitgang van de bodemkwaliteit tegen te gaan is versterking van vakmanschap nodig. Met dat idee ontsluit het dossier 'Integraal bodembeheer' kennisclips en andere informatie.

De bodem is de belangrijkste productiefactor voor de boer. Het is de basis voor een goede productie. Daarnaast vervult de bodem ook andere functies. De bodem houdt water vast waardoor er minder snel wateroverlast ontstaat en kan bijdragen aan behoud van biodiversiteit. Dat kan alleen als de bodem goed functioneert. Uit onderzoek blijkt dat de helft van de Nederlandse bodems verdicht is. Ondergrondverdichting is onomkeerbaar en leidt tot opbrengstderving, kwaliteitsverlies en verminderde waterberging.

Kennisclips

Om kennis beschikbaar te maken hebben de initiatiefnemers van het bogo-project 'Bodem en Water als duurzame productiefactoren voor akkerbouw en veehouderij', kennisclips ontwikkeld over integraal bodembeheer met speciale aandacht voor bodemstructuur. Er zijn clips specifiek gericht op akkerbouw en melkveehouderij. Een deel van de clips is nog in ontwikkeling. Je vindt de clips en meer informatie in het nieuwe dossier 'Integraal bodembeheer'.

(Bron foto: Shutterstock)