Menu
Nieuws

Kennisdelen over natuurherstel in het lage land

Het lage land van Nederland is divers. Denk aan veenweidepolders, rietmoerassen en het zeekleigebied. Beheerders en terreineigenaren hebben veel kennis ontwikkeld. Ze wisselden kennis uit tijdens een symposium

false