Nieuws

Kenniskiem, lesmateriaal voor het mbo

In 2016 gaat het mbo van start met de herziene kwalificatiestructuur. Met KennisKiem wil het Ontwikkelcentrum een zo groot mogelijke groep mbo-docenten en -studenten over adequate leermiddelen laten beschikken.

KennisKiem is een set van bestaande, geactualiseerde en nieuwe leermiddelen (zowel digitaal als boek) die aansluiten bij kerntaken en werkprocessen van de nieuwe kwalificatiedossiers. Het Ontwikkelcentrum richt zich in eerste instantie op de ontwikkeling van leermiddelen voor de basis- en profieldelen van de kwalificatiedossiers Agro productie, handel en technologie, Dierverzorging, Groene Ruimte, Bloem, Groen en design en Voeding. De eerste modules verschijnen in het voorjaar van 2015.

Opzet KennisKiem

Meerdere modules dekken samen een thema uit het kwalificatiedossier af. Een module bestaat uit interactieve elementen als video’s, animaties, links, opdrachten en toetsen. Thema’s als ondernemerschap, duurzaamheid, dierenwelzijn en Arbo, wet- en regelgeving worden waar dat van toepassing is, geïntegreerd. De modules hebben een gedifferentieerde opzet. Dit betekent dat er lesstof voor de niveaus, 2, 3 en 4 wordt ontwikkeld, waarbij er voor de niveaus 3 en 4 extra verdiepings- en verbredingsstof verschijnt.


(Bron foto: Ontwikkelcentrum)