Nieuws

KennisKiem lesmateriaal voor veehouderij

Het Ontwikkelcentrum werkt momenteel aan KennisKiem. Dit is een serie leermiddelen die docenten helpt invulling te geven aan de herziene kwalificatiestructuur. De eerste modules voor veehouderij verschijnen in het voorjaar 2015.

KennisKiem is een set van bestaande, geactualiseerde en nieuwe leermiddelen (zowel digitaal als boek) die aansluiten bij kerntaken en werkprocessen van de nieuwe kwalificatiedossiers. Samen met deskundigen uit het onderwijs, onderzoek en bedrijfsleven zijn kerntaken en werkprocessen op het gebied van veehouderij over zes thema’s verdeeld: Gezondheid & hygiëne, Voeding, Fokkerij & vruchtbaarheid, Huisvesting & klimaat, Productie en Keten, kwaliteit & management. Per thema komen meerdere modules beschikbaar. Deze bevatten interactieve elementen als video’s, animaties, links, opdrachten en toetsen. Onderwerpen als ondernemerschap, duurzaamheid, dierenwelzijn en Arbo, wet- en regelgeving worden waar dat van toepassing is, geïntegreerd.

Alle modules van KennisKiem hebben een gedifferentieerde opzet. Dit betekent dat er lesstof voor de niveaus, 2, 3 en 4 wordt ontwikkeld. De niveaus 3 en 4 bevatten extra verdiepings- en verbredingsstof. Alle modules van KennisKiem verschijnen digitaal, waarvan sommige ook als boek.

Meer informatie over de KennisKiem modules voor Veehouderij is hier te vinden.


(Bron foto: Ontwikkelcentrum)